سقوط تا قعرانسانیت دیدگاه آزاد
26/06/2011 Larger FontFont SizeSmaller Font ارسال خبر به دنباله ارسال خبر به بالاترین ارسال خبر به توییتر ارسال خبر به فیسبوک Bookmark and Share ارسال خبر به دوستان چاپ خبر
محمد قربانیان

         سقوط تا قعرانسانیت             فرامین اعدام را مثل گیلاس برزبانش چرخ     میدهد...  ماندلشتام                                                                                                                            


 درجهان مدرن به واسطه ی ظهوربسیاری از فلسفه ها و ایدیولوژی های اجتماعی و سیاسی شاهد شکل گیری نحله های فکری وشکل هایی از دیکتاتوری و فاشیسم بوده ایم که همواره خطری جهت انسانیت و ارزش های والای انسانی بوده اند.در دنیای امروز که دموکراسی و آزادی به عنوان ارزش هایی جهانشمول و والا محترم و گرامی داشته می شوند،هستند گروه ها،سازمان ها و حکومت هایی که آشکارا ندای مبارزه با این ارزش های والا سر میدهند و بدون هیچ ابایی آن را نکوهش می کنند و مذموم می پندارند  و خود را حقیقت و ارزش های مطلق می نامند.از خود به وجدان جمعی جامعه و چراغ هدایت تعبیر می کنندو هرگونه انحرافی از الگوی از پیش تعریف شده آنان،دشمنی با|آزادی ونسانیت قلمداد می شود و بسیارسهل و آسان حکم طرد و محارب برپیشانی افراد می زنند.مصداق بارز این اندیشه پژاک است؛سازمانی که خود را مدافع تمامی خلق های ستمدیده و تحت استثمارو به ویژه خلق کرد می داند. این سازمان به نام کرامت انسانی،ارزش های انسانی،وحقوق بشر تعبیری تک بعدی و راست کیشانه ازحقیقت به طور عام و مساله کرد به طور خاص ارایه می دهد و هرگونه اریبی از این خوانش و تعبیر مصداق بارزخیانت به آرمان های بشری و خلق کرد است و عاملان این گناه نابخشودنی باید تنبیه و مجازات شوندتا حقیقت،آزادی وانسانیت لکه دار نشود.اين سازمان در تازه ترين و نابخردانه ترين سناريوي خود از دريچه ذهني متوهم و فرافكن اقدام به برچسب زدن به بسياري از فعالين جامعه مدني كردستان نموده است و آنان را به دليل نقد سياست هاي غير منطقي و نابخردانه شان‏‏‏‏‏‎‎ٌُ‏ خاين به آرمان هاي ملت كرد خوانده است.اين ذهن روان پريش بسياري از نيروها‏‏‏‏‏‏‏‏‏،جريان ها،احزاب و فعالين مدني كه طيفي گسترده را از لحاظ فكري و عقيدتي شكل مي دهند به اقدام عليه پژاك و تخريب وجهه اجتماعي،سياسي و فرهنگي پژاك متهم نموده است و نهادي خيالي را تحت عنوان كميته ضد جنگ پژاك ساخته است كه توسط اين جريان ها و احزاب هدايت و سازماندهي مي شود.در اقدامي ديگر به نهادهاي مدني،اشخاص وفعاين مدني به صورت مستقيم هجوم برده اند و آنان را خاين و وطن فروش معرفي كرده اند.اما تاب جوابيه اين نهادها وسازمان ها را نداشته اند و در اقدامي بي شرمانه و مذبوحانه چهره هايي همچون اجلال قوامي،آزاد نمكي و مختارزارعي را به اقدام انقلابي و ترور تهديد نموده اند و اين نشان دهنده ميزان تساهل و تسامح حزبي است كه نويد دهنده آزادي و انسانيت براي ملت كرد است.آري ديپلوماسي پژاك تهديد و ترور است زيرا غير از اين چيزي ديگر براي ارايه ندارند.امروزه امواج دموكراسي خواهي وآزادي طلبي همه جاي دنيا و بالاخص خاورميانه را در نورديده است اما گويا پژاك ورهبرانش در خواب خوش غفلت فرو رفته اند و نمي دانند ديگر تماميت خواهي و ديكتاتوري در هيچ كجاي دنيا محلي از اعراب ندارد.نمي دانند ديپلوماسي ترور و گلوله و تسويه حساب هاي درون گروهي به سر رسيده است وامروزه افكار عمومي جهانيان و نهادهاي حقوق بشري سراسر دنياست كه جهت گيري ها،اقدامات و انديشه هاي آنان را زير ذره بين قرار داده است.


    باید این مطلب را گفت که پژواک و سازمان های مشابه آن در سراسر دنیا مخالف کسانی  چون اجلال قوامی ، مختار زارعی و آزاد نمکی نیست بلکه مخالف آزادی ، دموکراسی و انسانیت است . خواه این مفاهیم توسط نام بردگان یا کسانی دیگر به کار رود .آنان دشمن فردی خاص نیستند آنان دشمن تکثر گرایی ، نقد و باز اندیشی در خود و دیگری هستند . دشمن هر آنچه آنان رااز اریکه دیکتاتوری و تمامیت خواهی به زیر بکشد . دستا ورد های پژاک در تاریخ مبارزاتی اش برای ملت کرد چه در برداشته است ؟


به غیر از اعدام ، ترور ، عدم امنیت ، فشار به فعالین و نهاد های مدنی و... چرا رهبران و تئورسین های پژاک نمی خواهند بفهمند که با کشتن افرادشان و ایجاد نا امنی و تحمیل هزینه بر شهروندان کرد نمی توانند پایگاه اجتماعی برای خود ایجاد کنند ؟ چرا نمی خواهند خردمندانه و منطقی و به دور از جنجال های هوچی گرایانه و هر گونه آشوب گری به فکر فعالیت مثبت و تاثیر گذار در فضای اجتماعی و سیاسی ایران باشند ؟ چرا نهاد های جامعه مدنی را متهم به خیانت می کنند در فضایی که فشار و مشکلات طاقت فرسا بر آنان تحمیل می شود ؟ مشرو عیت منحرف خواندن افراد و نهاد های مدنی را چگونه کسب کرده اند ؟ این ها و هزاران سوال دیگر پیش روی پژاک قرار دارد که می تواند به صورت منطقی و به دور از هر گونه جنجالی به آن ها بپردازد و به دنبال جواب واقع گرایانه با توجه به شرایط زمانی مکانی و فضای اندیشگی منطقی کردستان باشد .اما در این میان سکوت تلخ و معنا دار بسیاری از افراد و جریان های دیگر که خود را مدافع حقوق بشر و فعالیت مدنی قلمداد می کردند بر بار اندوه وتاسف قضیه می افزاید .مصلحت گرایی های نا بخردانه باید کنار گذاشته شود و به صورت شفاف و روشن در این زمینه موضع گیری شود.امروز اجلال قوامی ها،مختارزارعی ها،وآزادنمکی ها به ساطور سلاخی سپرده می شوند،فردا نوبت خود انان نیز فرا می رسد.اما دیگر نه جامعه ی مدنی ای وجود دارد،نه فعال مدنی ای و نه جریان حقوق بشری ای که بتواند از آنان در برابر تهدیدات و یکه تازی های پژاک دفاع نماید. ما بر آنیم که هنوز لایه ها و رگه هایی از عقلانیت ، خرد گرایی و آزادی طلبی در میان پژاک وجود دارد و امید است این جریان های خرد گرا اجازه ترکتازی و یورش را به افراد نابخرد و فرصلت طلب ندهند و با باز اندیشی در مبانی فکری و اندیشه و فعالیت های عملی خود،عرصه ای را جهت فعالیت مثبت و مستمر فراهم نماید چنانکه آنتونی گیدنز دنیای مدرن را دنیای باز اندیشی در همه چیز میداند،حتی باز اندیشی در خود باز اندیشی.                                                                                                                        


   محمد قربانیان           


 


     پست الکترونیک: prmmkkurd@gmail.com