پیشمرگه‌ رمز شرف ملت است دیدگاه آزاد
30/06/2012 Larger FontFont SizeSmaller Font ارسال خبر به دنباله ارسال خبر به بالاترین ارسال خبر به توییتر ارسال خبر به فیسبوک Bookmark and Share ارسال خبر به دوستان چاپ خبر
مختار زارعی
کبودوند این جمله‌ را به‌ نقل از بارزانی،تیتر اول هفته‌نامه‌ پیام مردم زد.هنوز چند ساعت از انتشارش نگدشته‌ بودحتی یک نسخه‌ هم روی دکه‌ها نموند عطش مردم در خرید چنین نشریه‌ای با چنین تیتری، "پیام مردم بود".پیام مردم توقیف شد و اموز کبودوند خود مصداق "پیام مردم"است.کبودوند و دوستانش سازمان حقوق بشر کردستان را تاسیس نمودنداین بار دیگر دفتر و دستی نبود تا توقیف گردد به‌ ناچار کبودوند توقیف شد.من نمیدانم اتهام کبودوند چیست هیچ اطلاعی هم از پرونده‌اش ندارم اما با یک تحلیل ساده‌ حقوقی بیگناهیش ثابت خواهد شد.1-روند دادرسی اتهامات ایشان همچون دیگر متهمان سیاسی،غیر علنی و بدون حضور هیئت منصفه‌ بود لذا حکم صادره‌ کمترین وجهه‌ قانونی ندارد.2-مدتی پیش عروسی دعوت بودم اتفاقی با شخصی شنا شدم که‌ به‌ جرم ترانزیت مواد مخدر به‌ حبس ابد محکوم شده‌ بوداما برای عروسی فامیلشان به‌ مرخصی آمده‌ بود.آیا شخصی که‌ به‌ حبس ابد محکوم شده‌، در فرصت مرخصی،انگیزه‌اش برای فرار بیشتر است یا کبودوند که‌ به‌ 11 سال زندان محکوم شده‌ و 5 سالش را هم گذرانده‌ است؟ در صورت فرار،کدام یک برای جامعه‌ خطرناک و خطرسازند قاچاقچی مواد مخدر یا فعال حقوق بشر؟!3-در این 5 سال،کبودوند مورد حمایت دهها سازمان حقوق بشری داخل و خارج و ملیونها انسان شرافتمند که‌ خود مصداق بارزی از خرد جمعی هستند قرار گرفته‌ است.کبودوند شاکی خصوصی ندارد دادستان بر اساس گزارشهای نهادهای امنیتی و در مقام مدعی العموم معتقد به‌ مجرمیت و خواهان مجازات ایشان بودند آیا با توجه‌ به‌ حمایت عموم از ایشان، آن ادعاها کمترین مشروعیت قانونی دارند؟اکنون هم دیر نشده‌ است اگر قوه‌ قضائیه‌ و نهادهای امنیتی کماکان مصرند بر مجرمیت ایشان،این گوی و این میدان،یک دادگاه علنی با حضور هیئت منصفه‌ کافیست تا سیه‌ روی شود هر‌ که‌ در او غش باشد.آنکه‌ حساب پاک است از دادگاه علنی چه‌ باک است؟

     پست الکترونیک: prmmkkurd@gmail.com