چگونه میتوان از کبودوند حمایت نکرد دیدگاه آزاد
30/06/2012 Larger FontFont SizeSmaller Font ارسال خبر به دنباله ارسال خبر به بالاترین ارسال خبر به توییتر ارسال خبر به فیسبوک Bookmark and Share ارسال خبر به دوستان چاپ خبر
نیما بازالهی


چگونه میتوان از کبودوند حمایت نکردمحمد صدیق کبودوند بنیان گذار سازمان حقوق بشر کردستان باغبانی بود که نهالی کاشت درکردستان که سالیان سال ثمره های آن بردوام خواهد ماند .درختی ساخت که علی رغم تلاشهای دشمنان پر کینه اش طراوت برگهایش از مرزهای ایران فراتر رفت.تاریخ کردستان همواره مفتخر بوده به داشتن بزرگ مردان و غیور زنانی که هرکدام نامشان در تاریخ تا ابد ماندگار میماند . اما باید همواره یادمان باشد که کبودوند نخستین بزرگ مردی بود که با دستان خالی از سلاح و بدون هیچ پشتوانه ای یک تنه کاری کرد کارستان!کبودوند کاشت. کبودوند ساخت . کبودوند محافظت کرد از آن با جانشکبودوند زندانی شد .کبودوند شکنجه شد. ولی نشکست .کم نیاورد!او میتوانست نماند و بیاید! ولی ماند و ماند و ماند!آری نه زندان.نه بازجو. نه آن حکم قاضی ناعادلی که او را روانه زندان کرد اورا از پا در نیاورد!اما کبودوند امروز در غم دیدار فرزندش پژمان است که سخت در بستر بیماریست و بیش از یک ماه است که اعتصاب غذا کرده است تا به خواسته اش برسد .یادمان باشد کسانی که در راه آزادی حقانیت ملتشان همچون فرزاد کمانگرها از جانشان جوانی شان خانواده اشان گذشتند به گردن تک تک ما حق داشتد و رفتند وما فرصت نیافتیم تا قدر دانشان باشیم .پس نه به خاطر کبودوند بلکه به نشانه قدر شناسی زحمت هایش و دینی که بر گردن داریم دست در دست هم میگذاریم تا هر کدام برایش پژمانی شویم و صدا و خواسته پدرمان را هم به گوش جهانیان هم به گوش حاکمان جبار ایران برسانیم !یادمان باشد ما قبلا هرگاه متحد ویک پارچه دست در دست هم نهاده ایم به خواستمان رسیده ایم به یاد آوریم شبی را قرار بود رفیقمان حبیب لطیفی را به دار آویزند و اتحاد ما خوشبختانه جلوی آن اتفاق شوم را در آن شب گرفت.بیایم یک دل و متحد روز سی ام ژوئن را بە عنوان روز بزرگداشت محمد صدیق کبودوند کە اتفاقا سالگرد بازداشتش هم هست را که به روزی تاریخی تبدیل کنیم!آری ما میتوانیم!

     پست الکترونیک: prmmkkurd@gmail.com