آزادشان کنید دیدگاه آزاد
30/06/2012 Larger FontFont SizeSmaller Font ارسال خبر به دنباله ارسال خبر به بالاترین ارسال خبر به توییتر ارسال خبر به فیسبوک Bookmark and Share ارسال خبر به دوستان چاپ خبر
شهاب‌الدین شیخی
آقای کبودوند ما به تو مدیونیم. مدیونیم که با همه‌ی ادعاهایمان در زمینه‌ی روشنفکری و مبارزه و سیاست و حقوق بشر تو را تنها گذاشتیم. تنهایت گذاشتیم که ۱۱سال به تو حکم بدهند برای تاسیس سازمانی برای دفاع حقوق مردمانی که فعالان حقوق بشر و روشنفکران‌هم حقوق آن‌ها را با تردید و اما و اگر و شرط در نظر می‌گیرند ....

مدیونیم به شما که تنهایت گذاشتیم که ۵ سال زندانی را حتا بدون یک ساعت مرخصی بگذرانی و حالا در ششمین سال زندانی بودنت با رنج بردن از عفونت‌های داخلی و تجربه‌ی سکته، برای بر بالین فرزند بیمار بودنت، باید بیش از ۳۵ روز اعتصاب غذا کرده باشی. .. ما بدهکاریم برای تو که برای دفاع از تو به فکر وحدت همه بودیم همه‌ای که حتا از تکرار نامت‌هم دوری می‌کنند.. بدهکاریم به تو که منتظر ماندیم.. بدهکاریم که تو روز زندانی شدنت را و روز سی وپنجم اعتصاب غذایت را روز تو نام نهادیم.....روزی که این روز هم حتا از دید برخی برای تو نام نگرفت و فقط نوشتند امروز در کوردستان روز محمدصدیق کبودوند است..بدهکاریم در حالی که آن‌ها این گونه تو را از خود جدا می‌کنند تمام تلاش‌مان را براین گذاشتیم ثابت کنیم تو جدایی خواه نیستی...

بدهکاریم به تو که سعی نکردیم مرثیه‌های سانتی‌مانتال در باب پدر بودنت، در باب همسر بودنت و تنهایی پسر بیمارت و دختر تنهایت و همسر بی کس‌ات چیزی بنویسیم. آقای کبودوند حتا در میان کوردها هم هستند نویسندگان و روشنفکرانی و روزنامه نگارانی که دماغ‌‌شان را بالا بگیرند و بگویند از نظر تئوری آدم قوی‌ای نیست... غافل از این‌که بازجو‌های وزارت اطلاعات می‌گفتند از ماکو تا ایلام سنگی به سنگی بخورد این سازمان دفاع از حقوق بشر کوردستان موارد نقض حقوق بشرش را گزارش می‌کند.. غافل از اینکه بازجوی های وزارت اطلاعات به زندانی‌های کورد می‌گفتند:« آنقدر در زندان نگهش می‌داریم که بپوسد۱۱ سالش هم تمام شود ۲۰ سال دیگر به او می‌دهیم»...آقای کبودوند ما به تو بدهکاریم زیرا شاید بسیاری از ما منتظر بودیم ببینیم نتیجه‌ی نشریه‌ات، نتیجه‌ی فعالیت‌های سازمان‌ دفاع از حقوق بشرت چه می‌شود... همان‌طور که منتظر ماندیم ببینیم نتیجه‌ی زندانی کشیدن‌ات چه می‌شود...نتیجه‌ی اعتصاب غذایت چه می‌شود..

آقای کبودوند ما به تو بدهکاریم که این همه حتا در این یک روز که به شما اختصاص داده شده است ، تنها هستید.... آقای کبودوند تنها آرزو می‌کنم طاقت بیاوری و اتفاقا اعتصاب غذایت را نشکنی تا آزادی نصیبت شود.

شرمنده‌ام مرد این همه انسان بودن تنها از عهده‌ی خودت بر می‌آید....

ما بیکاره‌گانی مجازی بیش نیستیم..شرمنده‌ام انسان....

شرمنده‌ی رنجی که پسر بیمارت و دختر تنهایت و همسر بی کس‌ات می‌کشد..شرمنده‌ی آن سوزش معده‌ای هستم که می‌دانم اتفاقا بعد از روز سوم به عادت بدن تبدیل می‌شود و دیگر درد ندارد...شرمنده‌ام کاک صدیق..ای انسان صدیق...آزادش کنید آزادی مشروط حق قانونی وی است..بی منت و بی قید و شرط...پیشنهاد:

من هیچ کاره‌ام و کاری از دستم بر نمی‌آید اما پیشنهاد می کنم که به کمک خانم عبادی و دیگر فعالن شناخته‌ی شده‌ی حقوق بشر گروهی از وکلای بین‌المللی را برای دفاع از حق کبودوند به کمک فراخوانیم. اعتراض به وضعیت او را به پارملان اروپا اطلاع دهیم .پرونده‌ی وی را به یکی از اصلی‌ترین پرونده‌های دم دست احمد شهید تبدیل کنیم. کدام وجدان بی وجودان قبول می کند برای مسالمت‌آمیز ترین فعالیت‌ها یعنی روزنامه نگاری و سازمان دفاع از حقوق انسان‌ها، انسانی به ۱۱ سال زندان مجکوم شود و اکنون وارد ششمین سال زندانی بودن‌اش می شود بدون یک ساعت مرخصی....

آقای کبودوند حتا اگر این پیشنهاد هم عملی شود باور کن چیزی از شرمندگی ما جبران نخواهد شد... روز تو روز زندانی شدن‌ات نیست روز تو روزی است که گفتی« وقتی با امری غیر انسانی رو به رو می‌شویم باید تصمیم خود را بگیریم و با نام خویش سخن بگوییم»شهاب‌الدین شیخی

دهم تیرماه سی ژوئن۲۰۱۲ روزی که روز محمد صدیق کبودوند نام گرفته است.

     پست الکترونیک: prmmkkurd@gmail.com