برای قلبت، برای مبارزه ات، چه میتوان کرد؟ دیدگاه آزاد
30/06/2012 Larger FontFont SizeSmaller Font ارسال خبر به دنباله ارسال خبر به بالاترین ارسال خبر به توییتر ارسال خبر به فیسبوک Bookmark and Share ارسال خبر به دوستان چاپ خبر
وریا بوداغی

برای قلبت، برای مبارزه ات، چه میتوان کرد؟


با اعتصاب غذای سه روزه ام از خواسته های کبودوند پشتیبانی می کنم.


همه می دانیم که در حال حاضر آقای کبودوند به کمک و پشتیبانی ما بیشتر از هر موقع نیاز دارد. به علت عشقی که به زندگی و مبارزه این انسان بزرگ دارم، و اعتصاب غذای نامحدود ایشان خیلی وقت است که مرا به شدت نگران کرده و متاسفانه در شرایطی هستم که امکان اجرای هیچ پروژه هنری دیگری برای ایشان ندارم، از امروز 27.06.2012 دست به اعتصاب غذای سه روزه در حمایت از ایشان زده ام. از این طریق می خواهم به پدر حقوق بشر کردستان ایران بگویم که قلبم برای این روزهای سخت زندگیت به شدت به درد آمده و امیدوارم که به زودی امکان ملاقات پسر عزیزت را داشته باشی و قلبت آرام بگیرد.


در پایان می گویم که حالا و همیشه انسان به تو نیاز دارد.


وریا بوداغی


27.06.2012


     پست الکترونیک: prmmkkurd@gmail.com