چرا اینگونه شتابان!!! دیدگاه آزاد
17/07/2012 Larger FontFont SizeSmaller Font ارسال خبر به دنباله ارسال خبر به بالاترین ارسال خبر به توییتر ارسال خبر به فیسبوک Bookmark and Share ارسال خبر به دوستان چاپ خبر
بهمن توتونچی.


چرا اینگونه شتابان!!! آری چرا اینگونه شتابان به پیشواز مرگ می روی؟! شکی نیست که تنها مرگ است که دروغ نمی گوید .اما این را بدان،که وجودت خود زندگی است!!! آری وجودت حقبقت زندگی است!!! وجودت حقانیت ملتی را به اثبات می رساند،که برای شنیدن صدایش !!! گوش شنوائی نیست! ای فرزندسرزمین آفتاب تابان!خورشید در سرزمین مان دیگر فروغی ندارد! چراکه نیک می داند فرزندفرزانه پرور کردستان!در بند است ووضعیت جسمیش بحرانی!پس نیک بدان که همگی ما یکصدابانگ بر می آوریم و می گوئیم،ما همگی کبودوندیم!!! آری کبودوندیم!!! پس بمان تا دیگر بار آفتاب حقیقت بر سرزمین مان بتابد.بهمن توتونچی.

     پست الکترونیک: prmmkkurd@gmail.com