وحید اصغری از نیروی انتظامی خواست تا خود را در مقابل مردم قرار ندهد دیدگاه آزاد
17/07/2012 Larger FontFont SizeSmaller Font ارسال خبر به دنباله ارسال خبر به بالاترین ارسال خبر به توییتر ارسال خبر به فیسبوک Bookmark and Share ارسال خبر به دوستان چاپ خبر

وحید اصغری آغاز دوباره بدرفتاری و برخورد با زنان و دختران بدون پوشش اجباری توسط نیروی انتظامی جمهوری اسلامی ایران را محکوم کرد و همچون سال پیش از این اقدام نیروی انتظامی ابراز انزجار کرده و از دول آزاد، سازمان ملل و پلیس بین الملل خواست تا متحداً نیروی انتظامی و سران آن را به اتهام نقض گسترده و سازمان دهی شده و دولتی حقوق بشر تحریم کنند تا نقض فاحش حقوق زنان و وجود قوانین ضدحقوق بشری در ایران به آگاهی و اطلاع جهانیان برسد. وی همچنین از نیروهای درگیر در این مسئله خواست تا با طرح سرکوب نیروی انتظامی برعلیه مردم داخل ایران همکاری و مشارکت نکنند و در صورت لزوم از حق استعفا یا انتقال خود استفاده کنند زیرا مجریان این قوانین به همراه تصویب کنندگان آن خائن به کشور و ملت ایران هستند و در آزار و اذیت و تفتیش در حریم خصوصی و نقض حق انتخاب و آزادی پوشش نیمی از جمعیت کشور سهیم اند.


 وی اضافه نموده است: « قوانین و حاکمان مرتجع رفتنی هستند و همیشه در حال تغییر و دگرگونی اند ولی اعمال مجریان این قوانین و حاکمان متعلق به خودشان است و در پیشگاه تاریخ و خداوند جداگانه و فرد به فرد محاسبه خواهد شد. مطمئناً قوانین محاکمه نخواهند شد بلکه بوجودآورندگان و مجریان آن قوانین زشت و عقب مانده کیفر خواهند دید. پس عقل حکم می کند که فقط خدا و علم را انتخاب کنید و با تکیه بر اختراعات ناآگاهان و هوی وهوس و آرزوی پوچ به بهشت رفتن متحجرانی که دروغ بر خدا می بندند بر مردم یورش نبرید و ستم نکنید.»


 وی در ادامه می افزاید: «هنوز خاطره سرکوب تظاهرات 88 و دستگیری های گسترده پلیس امنیت، پلیس ضدشورش و یگان ویژه نیروی انتظامی و همکاری آنها با سپاه و وزارت اطلاعات در نقل و انتقال و عمل بعنوان بازوی سپاه و وزارت اطلاعات نزد اذهان زنده است. پلیس وظیفه دارد تا امنیت مردم را بدون ایجاد مزاحمت برای آنها تامین کند نه آنکه امنیت را از آنها سلب کند و زحمت مردم را زیاد کرده و خود را مضحکه سیرک گردانی طرفداران یک سبک زندگی کند. از عملکرد شما خبرهای بسیار بدی می رسد و در اوین نیز بزرگان شما بعد از اینکه از این نامه پرونده برایم ساختند و دوباره به شکنجه گاه مخفی خود انتقالم دادند از «امنیت اخلاقی» جامعه با فحش و توهین ها و افترا و کتک های پی در پی و 24 ساعته دفاع خواهند کرد. از امنیت اینجا چیزی نمی گویم تا مبادا بیشتر و بهتر از سابق امنیت مردم را درآورید.»


وی در آخر آورده است: «به امید روزی که در هیچ کجای جهان رژیمی به خود حق ندهد تا برای زنان پوشش بیشتر یا کمتر تعیین و تحمیل کند (مثل ایران و فرانسه) و بداند که خودش نیز دوست ندارد تا برای او کت و شلوار یا لباس عصر حجر اجباری شود، پس آزادی پوشش و حقوق زنان باید محترم شمرده شوند».


 «پلیس نباید خود را حتی در صورت اجبار به ابزاری برای سرکوب و توطئه و جبهه گیری مقابل مردم خود تبدیل سازد. چنانکه کسی حق ندارد با حجاج برخورد کند و دخالتی در نحوه پوششان انجام دهد؛ حق هم ندارد که بر پوشش عادی و دلخواه دیگران در میادین، پاساژها، داخل ماشین ها، سواحل و .. حمله برد و یا تذکر دهد. اگر شما خدایی دارید که دوستش دارید آنها (به سبب ظلمی که بی جهت به آنها می شود و ...) خدایی دارند که دوستشان دارد. پس شما حق نیستید. امید است که وعده تجدیدنظر در قوانین ضدحجاب توسط فرانسوا اولاند تحقق یابد و مجلس ایران نیز حقوق زنان را که از آنها سلب کرده است را به رسمیت بشناسد و به آنها بازگرداند. مسلماً خدا اصلاح کنندگان را دوست دارد.»


 بند 350 زندان اوین1391


     پست الکترونیک: prmmkkurd@gmail.com