از بد حادثه دیدگاه آزاد
14/06/2014 Larger FontFont SizeSmaller Font ارسال خبر به دنباله ارسال خبر به بالاترین ارسال خبر به توییتر ارسال خبر به فیسبوک Bookmark and Share ارسال خبر به دوستان چاپ خبر

از بد حادثه


رسالتمان گم شده است چراکه آنچه می بایست اینک  به قلم آید سخن از توسعه و موانع و چالش های فرا روی آن در استان، سخن از دردها و مطالبات و رنج ها و به یغما رفتن منابع طبیعی و دست آوردها یا عملکرد صواب و نا صواب مدیران و مسئولین و همچنین فرصت سوزی و فرصت سازی ها و... می بود .اما دریغ که مجال چنان بر ما سخت آمده است و چنان به خود مانده ایم که نمی دانیم این تقدیرمان است و آیا می توان پنجه در پنجه آن افکند و یا به قولی به بحران درونی دچار شده ایم و این چنان به خود مشغولمان داشته است که از رسالت خود غافل مانده و بسیاری نیز این غفلت به مذاقشان خوش می آید و از اینکه نگاهی ناظر بر عملکرد آنان نیست و یا بهتر بگویم این جریان آزاد و صحیح اطلاع رسانی اینگونه مختل شده است بسیار خرسندند.


زمانی که جریان رسانه ای این وجدان بیدار جامعه به خود مشغول باشد و نیز به چاله هایی که بر مسیرش راه بند شده اند قطعا دیگر نه تنها شورای شهر، نمایندگان مجلس، مدیران فرهنگی در این استان فرهنگی و مسئولین بخش های مختلف گردشگری صنایع، معادن و ... هیچگاه در محک نقد و معیار سنجش قرار نمی گیرند که کدام به رسالت، کدام به منافع مردم و کدام خارج از این دایره به حرکت بودند. ما دچار بحران درونی شده ایم و این بحران از بحران هایی که از بیرون وارد می شود بسیار کاری تر است و برخی نیز حداکثر استفاده را از این فضا برده و می برند و  بسیار گاه نیز تلاش مضاعف می دارند که این فضا همچنان پایدار باشد و  در پاره ای مواقع اراده خود را در جریان رسانه ای حاکم می سازند و این قطعا به زیان توسعه در استان خواهد بود.


وقتی نقش جریان رسانه ای فراموش شده باشد موجب می شود این جریان اقبال عمومی را از دست داده و دلسردی و بی باوری جمعی ساری شود و نشاط و سرزندگی که باید توسط این جریان به جامعه تزریق شود عملا رمقی برای ابراز نداشته باشد. بهتر است مسئولین بدانند که مردم همواره به دنبال دولتی می گردند که پاسخگو باشد و خود را در معرض نقد قرار دهد و این نیز زمانی پدید خواهد آمد که جریان رسانه ای به خوبی نقش خود را ایفا نموده و مشکلاتی پیشارو نداشته باشد، البته متاسفانه به دلیل عدم انسجام فعالان این عرصه و نیز آوار بسیاری نابسامانی ها بر گٌرده این فعالان آنچه که باید به چشم نمی آید و این فضا را چنان سرد نموده که به قولی وزن و جایگاه وکارکرد خود را از دست داده است تا حدی که به عنوان مثال روابط عمومی استانداری خبرنگاران و روزنامه نگاران را منطبق با منافع خود به جلسات می پذیرد و یا جایگاه رسانه ای چنان تقلیل یافته است که نباید دیگر از وزیر کشور یا هر مسئول دیگری که این بخش را جدی نمی گیرد و به پرسش های فراوان این فعالان اهمیتی نمی دهد گله نمود. امروز برخی نهادهای دولتی خود مانع و سد فعالیتهای مطبوعاتی شده اند و وقتی می بینیم که اراده برای حل معضلات این عرصه ضعیف است دیگربار دست به استمداد می طلبیم و درخاتمه اگر باور داریم مطبوعات به عنوان تنها نهاد اجتماعی غیر رسمی که کنش متنی و زیستی را در فضای عمومی ایجاد می کند وجود دارد باید همتی جدی برای رفع مشکلات پیشاروی این صنف اندیشید و اگر می خواهیم شعارهای دولت جدید محقق گردد این جریان رسانه ای را در استان جدی بگیریم.        پست الکترونیک: prmmkkurd@gmail.com