کبودوند در معرض خطر جدیست، تمام ظرفیتها برای حمایت از وی به کار گرفته شود گزارش هفته
30/06/2012 Larger FontFont SizeSmaller Font ارسال خبر به دنباله ارسال خبر به بالاترین ارسال خبر به توییتر ارسال خبر به فیسبوک Bookmark and Share ارسال خبر به دوستان چاپ خبر
بیانیە شمارە 2کمپین حمایت از کبودوند

کبودوند در معرض خطر جدیست، تمام ظرفیتها برای حمایت از وی به کار گرفته شود!


امروز محمد صدیق کبودوند، موسس سازمان دفاع از حقوق بشر کردستان در حالی ٣٥مین روز اعتصای خود را پشت سر می گذارد که وی به دلیل بیماریهای قلبی و پروستات نیاز به جراحی فوری دارد. کبودوند همچنین به دلیل ضعف شدید جسمانی ناشی از اعتصاب به عفونت حاد کلیوی نیز مبتلا شده و جان وی در معرض خطر جدی قرار گرفته است.

«
کمپین حمایت از کبودوند» از همان روز دوم اعلام اعتصاب، ضمن ایجاد کانال ارتباطی با نهادها و شخصیتهای فعال در سطح بین المللی و بخشهای مختلف کردستان، حداقل رسالت خویش را بر آن قرار داد کە تریبونی جهت انعکاس صدای کبودوند باشد.


اعضای کمپین با پیگیری وضعیت کبودوند و اطلاع رسانی درمورد وی حمایت دهها سازمان و شخصیت را جلب کردند کە تعدادی از این سازمانها و اشخاص نیز بە طور مستقل اقدام بە انتشار بیانیە برای حمایت از کبودوند نمودە اند. در همین رابطە کمپین با نمایندگان پارلمان کردستان و نمایندگان کرد مجالس ترکیە و عراق تماس گرفتە و نیز نامە اعتراضی برای نمایندگان مناطق کردنشین در مجلس جمهوری اسلامی ایران فرستادە است.


کمپین همصدا و همگام با سایر فعالان مدنی، حمایت خود را از فراخوان ١٠ تیرماە، «روز حمایت جامعە کردستان از کبودوند»، اعلام می کند. همچنین با درخواست از حامیان کمپین و تمامی نهادهای مدنی و دیگر نیروهایی کە خود را حامی و مروج گفتمان حقوق بشر می دانند، دعوت می نماید همەی توان و امکانات رسانەای خویش را در جهت ثبت روزی تاریخی در دفاع از کرامت انسانی بە کار گیرند که امروز به دلیل نبودن مرجعی برای طرح خواستهایش مجبور به مایه گذاشتن از جان خویش شده است.


کمپین ضمن قدردانی از کلیه ی فعالیتهای انجام شده طی یک ماه اخیر برای حمایت از بنیانگذار سازمان حقوق بشرکردستان که پنج سال است در زندان به سر می برد، دعوت می کند تا همگان به شیوه ای مناسب و عملی در روز ده تیرماه، سالروز زندانی شدن محمد صدیق کبودوند تمام تلاش و ظرفیت خود را برای حمایت از وی به کار گیرد.


     پست الکترونیک: prmmkkurd@gmail.com