در باره خبرگزاری دیده بان حقوق بشر کردستان میثاق دیده بانان
23/02/2010 Larger FontFont SizeSmaller Font ارسال خبر به دنباله ارسال خبر به بالاترین ارسال خبر به توییتر ارسال خبر به فیسبوک Bookmark and Share ارسال خبر به دوستان چاپ خبر

در باره خبرگزاری دیده بان حقوق بشر کردستان


 


خبرگزاری دیده بان حقوق بشر کردستان، شبکه خبری وابسته به سازمان حقوق بشر کردستان است. این خبرگزاری طی دوران فعالیت خود، بخش قابل توجهی از خبرهای مربوط به موارد نقض حقوق بشر در کردستان را توسط خبرنگاران خود تحت پوشش قرار داده و با مخابره و انتشار بموقع اینگونه خبرها سهمی شایان توجه در فعالیتهای انسان دوستانه داشته است.

     پست الکترونیک: prmmkkurd@gmail.com