برگزاری دادگاه هفت فعال کرد میثاق دیده بانان
12/06/2009 Larger FontFont SizeSmaller Font ارسال خبر به دنباله ارسال خبر به بالاترین ارسال خبر به توییتر ارسال خبر به فیسبوک Bookmark and Share ارسال خبر به دوستان چاپ خبر

خبرگزاری دیدبان حقوق بشر کردستان


سقز:شعبه اول دادگاه انقلاب شهرستان سقز روز چهارشنبه 20 خردادماه دادگاهی 6 فعال کرد را به اتهام اقدام علیه امنیت ملی برگزار کرد.


خبرگزاری دیدبان حقوق بشر کردستان:شعبه اول دادگاه انقلاب شهرستان سقز دادگاهی  آقایان لقمان  روشنی ،آرش فاروقی،آرمان محمد پور،بهزاد امین توکل، برهان غسالی ،هادی بهرامی و نعمت احمدیان که همگی از شهروندان بانه ای هستند را به اتهام هواداری از احزاب کردی  برگزار کرد .


این افراد از 12 اسفندماه 1387تا 20 فروردین 1388در بازداشت بودند وبا سپردن وثیقه تا زمان برگزاری دادگاه آزاد شده بودند.


در همین روز 9 فعال کرد دیگربه اتهام مشابه محاکمه شده بودند.


جمعه22 خردادماه1388

     پست الکترونیک: prmmkkurd@gmail.com