دادگاه سهراب کریمی برگزار شد خبر
23/02/2010 Larger FontFont SizeSmaller Font ارسال خبر به دنباله ارسال خبر به بالاترین ارسال خبر به توییتر ارسال خبر به فیسبوک Bookmark and Share ارسال خبر به دوستان چاپ خبر

خبرگزاری دیدبان حقوق بشر کردستان


تهران:روزهای یکشنبه ودوشنبه  جلسه دادگاهی سهراب کریمی فعال دانشجوی کرد برگزار شد .


خبرگزاری دیدبان حقوق بشر کردستان: جلسه دادگاهی وی در شعبه 30 امنیت دادگاه انقلاب تهران با حضوروکیل وی (سزارکشاورز) برگزار شد.


روز یکشنبه  وی تفهیم اتهام شده و درروز دوشنبه همراه با وکیل خود آقای سزار کشاورز به دفاع از اتهامات خود پرداخت.اتهامات وی ارتباط با احزاب و گروهای کرد و اقدام علیه نظام میباشد.


یاداور میگردد:سهراب کریمی فعال دانشجویی در مراسم 16 آذر ماه 86بازداشت شد و 76 روز را در سلول انفرادی وزارت اطلاعات تهران بسر برد.وی با قرا ر وثیقه 150 میلیون تومانی از زندان ازاد شد.


سه شنبه6 اسفند 1387


     پست الکترونیک: prmmkkurd@gmail.com