دختر نوجوان قربانی قتل ناموسی خبر
23/02/2010 Larger FontFont SizeSmaller Font ارسال خبر به دنباله ارسال خبر به بالاترین ارسال خبر به توییتر ارسال خبر به فیسبوک Bookmark and Share ارسال خبر به دوستان چاپ خبر


خبرگزاری دیدبان حقوق بشر کردستان


بانه:یک دختر نوجوان 17 ساله بنام (ز/ع)اهل بانه به دلیل سو ظن خانواده اش قربانی قتل ناموسی گردید.


خبرگزاری دیدبان حقوق بشر کردستان: دختر نوجوان قربانی قتل ناموسی گردید. شب پنجشنبه 8اسفند ماه یک دختر 17 ساله بنام (ز-ع)اهل روستای (م)از توابع شهرستان بانه به دلیل سوه ظن خانواده اش نسبت وی به قتل رسید.


گفته میشود این دختر نوجوان با یک غیر همجنس خود ارتباط عاطفی داشته است.


جمعه 9اسفند ماه 1387


     پست الکترونیک: prmmkkurd@gmail.com