بیماری یک زندانی کرد خبر
23/02/2010 Larger FontFont SizeSmaller Font ارسال خبر به دنباله ارسال خبر به بالاترین ارسال خبر به توییتر ارسال خبر به فیسبوک Bookmark and Share ارسال خبر به دوستان چاپ خبر
تهران:یک زندانی کرد بنام متین ارجان تبعه کشور ترکیه که از چهار سال پیش به اتهام سیاسی بازداشت و زندانی شده اخیرا با ناراحتی قلبی مواجه گردیده است.

خبرگزاری دیدبان حقوق بشر کردستان:براساس خبر دریافت شده متین ارجان که در زندان اوین بسر میبرد طی روز های گذشته به دلیل بیماری و ناراحتی جسمانی به درمانگاه زندان اعزام شده و گفته میشود همکنون با بیماریهای قلبی نیز مواجه گردیده است.


متین ارجان که 34 سال سن دارد در اردیبهشت 1384 به اتهام ورود به کشور و ارتباط با فعالان کرد و فعالیت سیاسی به نفع یک حزب کردی دستگیر و به 10 سال حبس محکوم شده که بیش از 4 سال آن را تحمل نموده است.


گفتنی است خانواده نامبرده در ایران زندگی نمی کنند و وی فاقد وکیل یا کسی جهت پیگیری و ضعیت حقوقی و قضایی و بیماریش در ایران است. وی طی 4 سال گذشته هیگونه دیداری با خانواده و نزدیکانش نداشته است .


تا تاریخ تنظیم این خبر هیچگونه گزارشی از اعزام متین ارجان به مراکز درمانی یا بهبود وضعیت وی دریافت نشده است


 


یکشنبه 30/فروردین/1388


     پست الکترونیک: prmmkkurd@gmail.com