تاکید بر حقوق بشر و حقوق اقلیتها خبر
23/02/2010 Larger FontFont SizeSmaller Font ارسال خبر به دنباله ارسال خبر به بالاترین ارسال خبر به توییتر ارسال خبر به فیسبوک Bookmark and Share ارسال خبر به دوستان چاپ خبر
در بیانیه جمعی از فعالان کردخطاب به کاندیداهای ریاست جمهوری
تهران:جمعی از فعالان مدنی ،سیاسی و حقوق بشری کرد با انتشار بیانیه ای خطاب به کاندیدا های ریاست جمهوری بر لزوم تبیین آنها نسبت به مسله ی حقوق بشر ،حقوق شهروندی و حقوق اقلیتها تاکید شده است .در این بیانیه که به امضای یکصد نفر از این فعالین رسیده است با انتقاد از عدم توجه به حقوق اقلیتها در دوران اخیر بر پایبندی این کاندیداها بر گفتمان دمکراسی و حقوق بشر تاکید شده است .متن کامل بیانیه به شرح ذیل میباشد.

به نام خدا


«بيانيه جمعي از فعالان کُرد در مورد انتخابات دوره دهم رياست جمهوري»


رئيس جمهور به عنوان عالي ترين مقام اجرايي کشور مسئول اجراي قانون اساسي و ايجاد زمينه برخورداري از حقوق مساوي براي همه شهروندان ايراني، از هرقوم وآئين مي باشد. گرچه طي نُه دوره رياست جمهوري، بخش عمده اي از مردم کشورمان، همه حقوق قانوني خود را برآورده شده نمي دانند. با اين وجود درصورت تعهد کانديداهاي رياست جمهوري به اجراي دقيق و کامل قانون اساسي شرکت درانتخابات به منظور تأمين حداقل انتظارات قانوني مردم را موثر مي دانيم .


     از آنجائيکه رئيس جمهور منتخب بايد در راه تحقق حقوق پذيرفته شده همه مردم فعاليت نمايد ،ملت ايران انتظار دارند شخص منتخب اصول اجرا نشده قانون اساسي و يا اصولي را که به طورکامل اجرا نشده است، بدون هرگونه دستآويز و بهانه اي اجرا نمايد. به همين جهت همه ايرانيان براين باورند در اين برهه تاريخي هيچ دستاويزي براي عدم اجراي اصولي از قانون اساسي که بر رعايت حقوق همه اقوام ايراني تاکيد نموده است وجود ندارد و نمي توان 30 سال پس از تصويب قانون اساسي اصول مختلف آن از جمله اصول 15 و 19 و 20 و 26 و 48 و...... ؛ بدون توجه به الزامي که اصل نهم (عدم سلب آزاديهاي قانوني بنام حفظ استقلال و....) برآن تاکيد کرده است ، اجرا نشود. از آنجائيکه رئيس جمهور بايد مجري دقيق قانون اساسي باشد همه مردم اين حق را داشته و دارند که فرد منتخب اصول اجرا نشده اين قانون و يا اصولي را که به صورت ناقص اجرا شده است ، به طور کامل اجرا کند. به همين جهت ما به عنوان منعکس کننده و برآيند حداقل خواسته هاي يکي از اصيل ترين اقوام ايراني براين باوريم :


1.       همه اقوام ايراني حق دارند زبان و ادبيات آنها در مدارس در کنار زبان فارسي تدريس شود و از زبانهاي خود در مطبوعات و رسانه هاي گروهي استفاده کنند  .


2.       به موجب قانون اساسي، مردم ايران از هرقوم و نژادي که باشند از حقوق مساوي برخوردارند و بايد بطور مساوي و بدون هرگونه تبعيض و با رعايت مباني حقوق بشر از همه حقوق شهروندي،اقتصادي ، اجتماعي و فرهنگي برخوردار شوند. لذا مديريت امور کشور نبايد منحصربه جمع و گروه و حزب و سازمان سياسي خاصي باشد، بلکه همه اقوام و پيروان مذاهب اسلامي بايد با فرصت هاي مساوي در اداره امور حاکميت مشارکت داده شوند و براساس شايستگي در مديريت سياسي ، قضايي و نظامي کشور سهيم شوند .


3.        برداشتها و تفاسير سليقه اي بعضي از مسئولان از قوانين و يا اعمال اراده هاي فراقانوني همواره موجب تضييع حقوق اقوام در دستيابي به فرصت هاي برابر در عرصه هاي مختلف شده  ، به همين جهت حاکميت قانون اساسي در کشور يکي از خواسته هاي اساسي مردم است و نبايد هيچ اراده اي مانع اجراي دقيق قانون در تمام کشور به طور يکسان شود و يا جايگزين قانون گردد.


4.       با گذشت سه دهه از پيروزي انقلاب، مناطق کردنشين کشور همچنان جزو مناطق محروم است و برخلاف تصريح اصل 48 قانون اساسي ، فراخور نيازها و استعداد رشد خود، از سرمايه و امکانات لازم برخوردار نشده است. عليرغم اينکه به بيان رسمي و علني مقامات مرکزي و محلي، اين مناطق به عنوان امن ترين مناطق کشور معرفي شده بعد از پايان جنگ تحميلي که زمينه اجراي اصل فوق و توسعه متوازن مناطق محروم و مرزي کشور فراهم شده بود، تاکنون مديريت موثر توسعه در اين مناطق در دستور کار دولتها قرار نگرفته است .


5.       اجراي دقيق اصول مربوط به شوراها در قانون اساسي و الغاي قوانيني که مغاير روح اين قانون و اختيارات مصرح شوراها مي باشد مي تواند به تقويت و گسترش مشارکت مردم در اداره امور محلي و منطقه اي و ارتقا همبستگي ملي ياري رساند.


6.       مردم شریف ایران بویژه مردم مناطق کردنشین کرمانشاه ، ایلام ، کردستان ، آذربایجانغربی واستان خوزستان انتظاردارند راهکارهای محرومیت زدایی ، جبران خسارت های جنگ وتامین حقوق قانونی آنها ، دربرنامه کاندیدای ریاست جمهوری به گونه ای شفاف اعلام ونهادها وساز وکارهای مناسب اجرایی با مشارکت مردم این مناطق را پیش بینی نماید . بدیهی است ضمن این ، برنامه محرومیت زدایی وجبران خسارات های جنگ ، حل مشکلات قربانیان بمباران های شیمیایی دشمن و پاکسازی سریع مین های این مناطق باید دراولویت قرار بگیرد.


   عدم توجه به مسايل فوق موجب خدشه به امنيت و وحدت ملي است و کانديداهاي دوره دهم رياست جمهوري نمي توانند در اين شرايط تاريخي به اين مسايل اساسي بي توجه بمانند و بايد به طور صريح و روشن و بدون کلي گويي برنامه هاي خود را معطوف به حل اين مسايل کنند . به همين جهت انتظار مشارکت حداکثري کردها در سراسر کشور در انتخابات پيش روي رياست جمهوري در گرو اهتمام جدي به حل اين مسايل است .


بايزيد مردوخي – لطيف صفري – محمد قسيم عثماني


      صالح نيک بخت – معروف صمدي


 به نمايندگي از طرف بيش از صد نفر از فعالان سياسي، فرهنگي، مدني و هنري کرد در تهران و مناطق کردنشين


     پست الکترونیک: prmmkkurd@gmail.com