محكوميت يك فعال دانشجويی كُرد به پرداخت سه ميليون تومان جزای نقدی خبر
23/02/2010 Larger FontFont SizeSmaller Font ارسال خبر به دنباله ارسال خبر به بالاترین ارسال خبر به توییتر ارسال خبر به فیسبوک Bookmark and Share ارسال خبر به دوستان چاپ خبر

خبرگزاری ديده بان حقوق بشر كردستان: سهراب كريمی، فعال دانشجويی كُرد از سوی شعبه سی دادگاه انقلاب تهران به پرداخت سه ميليون تومان جزای نقدی محكوم شد.


اتهام نامبرده اجتماع و تبانی به قصد برهم زدن امنيت كشور و فعاليت تبليغی عليه نظام جمهوری اسلامی ايران عنوان شده و محكوميت وی با استناد به مواد 500 و 618 قانون مجازات اسلامی كه مقرر می‌دارند "هر كس عليه نظام جمهوری اسلامی ايران يا به نفع گروه‌ها و سازمان‌های مخالف نظام به هر نحو فعاليت تبليغی نمايد به حبس از سه ماه تا يك سال محكوم خواهد شد" و "هر كس با هياهو و جنجال يا حركات غير متعارف يا تعرض به افراد موجب اخلال نظم و آسايش و آرامش عمومی گردد يا مردم را از كسب و كار باز دارد به حبس از سه ماه تا يك سال و تا 74 ضربه شلاق محكوم خواهد شد" صورت گرفته است.


هر چند در وهله‌ی نخست اشد مجازات‌های تعيين شده در مواد مذكور (2 سال حبس و 74 ضربه شلاق) برای اين فعال دانشجويی در نظر گرفته شده اما آن‌گونه كه در حكم ابلاغی ‌به وكيل سهراب كريمی آمده است دادگاه با احراز وضعيت خاص متهم و عدم سابقه‌ی محكوميت كيفری وی با رعايت ماده 22 قانون مجازات اسلامی نامبرده را به پرداخت 20 ميليون ريال جزای نقدی به ازای حبس و 10 ميليون ريال به ازای شلاق محكوم نموده است.


لازم به ذكر است سهراب كريمی 18 آذر ماه 1386 در پی برگزاری مراسم روز دانشجو در دانشگاه تهران كه وی نيز  يكی از سخنرانان آن بود توسط نيروهای امنيتی در مقابل دانشگاه تهران دستگير و پس از گذراندن 76 روز بازداشت انفرادی در بند 209 زندان اوين با قرار وثيقه‌ی 150 ميليون تومانی آزاد گرديد.


     پست الکترونیک: prmmkkurd@gmail.com