((بیانیه جمعی از فعالان کرد در مورد انتخابات دوره دهم ریاست جمهوری )) خبر
23/02/2010 Larger FontFont SizeSmaller Font ارسال خبر به دنباله ارسال خبر به بالاترین ارسال خبر به توییتر ارسال خبر به فیسبوک Bookmark and Share ارسال خبر به دوستان چاپ خبر
(شماره 2)به نام خدا 
    اجرای اصول قانون اساسی به ویژه اصولی که بر بعضی از حقوق اقوام تاکید دارد مهم ترین خواسته ما در بیانیه شماره (1) بود. انتشار غیر رسمی بیانیه در بعضی رسانه ها حتی در روزهای پایان سال گذشته که مراسم نوروز مسائل را در حاشیه قرارمیدهد با استقبال عمومی مواجه گردید .


    طرح مسائل شش گانه :آموزش به زبان مادری ، رفع هرگونه تبعیض در میان مردم و مشارکت یکسان همه اقوام وپیروان مذاهب اسلامی با فرصت های برابر در اداره امور کشور ، حاکمیت قانون ور فع برداشت ها وتفاسیر سلیقه ای از قانون ، توسعه متوازن مناطق کرد نشین ، اجرای دقیق اصول مربوط به شوراها در قانون اساسی و مشارکت همه مردم در اداره امور محلی ومنطقه ای (اصول 12-15-19-20-26 -48-100 و... )،و سرانجام جبران خسارت های جنگ تحمیلی در استان های: ایلام ، کرمانشاه ،کردستان ،آذربایجان غربی و خوزستان، از آن جهت با پذیرش سریع مردم مواجه گردید که این خواسته ها برای اولین بار صریح و روشن  مطرح شد و در چارچوب اصول قانون اساسی وقوانین جاری واعلامیه جهانی حقوق بشر بود .به همین جهت به محض انتشار رسمی و گسترده آن در مطبوعات و رسانه های داخلی وخارجی، با اقبال کاندیداهای شاخص ریاست جمهوری نیز مواجه شد و آقایان مهدی کروبی و میرحسین موسوی در اعلامیه ها و منشورهای انتخاباتی خویش اکثر موارد شش گانه مطرح شده را پذیرفته ومتعهد به اجرای آن شده اند .


    این امر از آن جهت در خور تقدیر وستایش است که پذیرش کم سابقه این موارد از حد اشارات و بیان مجمل وکلی خارج بود وهرچند دیرهنگام، به شعارهای انتخاباتی این دو بزرگوار تبدیل گردید وآنان پذیرفتند این حقایق نباید بیش از این پوشیده و فراموش شده بماند. اکنون با ابراز تاسف از محدود شدن تعداد کاندیداها و رد صلاحیت بسیاری از دیگر افراد توانمند و شایسته ، از فضای نسبتا مثبت انتخاباتی در کشور ومنطقه کردی استقبال می کنیم.


    ما براین باوریم، شرکت دراین انتخابات با خواست تامین حداقل انتظارات مندرج در بیانیه شماره (1) ودر پیش گرفتن سازوکارهای اجرایی برای عملی کردن این خواسته ها که مردم  به کسانی رای دهند که در شعارهای انتخاباتی خویش اعتماد والتزام خود را به رعایت وپذیرش حقوق اقوام ابراز داشته اند. در این میان فقط آقایان موسوی وکروبی تاکنون این امر را صریحا قبول وتعهد خود را به اجرای برخی از این خواسته ها اعلام کرده اند.


    این حق طبیعی مردم مناطق کرد نشین است که از کاندیدايي حمايت کنند که با صراحت بیشتر پایبندی خود را به اجرای خواسته های قانونی آنان در چارچوب ایجاد نهادی مناسب برای مدیریت توسعه اقتصادی واجتماعی منطقه کردی اعلام و راهکارهای خود را به صورت روشن بیان کند . با تحقق این امر ، امکان رفع تبعیض و محرومیت از این مناطق فراهم شده و زمینه ارتقای همبستگی ملی، عدالت و دمکراسی ایجاد می گردد. 


بایزید مردوخی لطیف صفری- محمدقسیم عثمانی - صالح نیک بخت سیدمعروف صمدی


تهران : 30/2/138

     پست الکترونیک: prmmkkurd@gmail.com