در مراسم افتتاحيه شعبه‌ی كرمانشاه سازمان ادوار تحكيم وحدت عنوان شد: خبر
23/02/2010 Larger FontFont SizeSmaller Font ارسال خبر به دنباله ارسال خبر به بالاترین ارسال خبر به توییتر ارسال خبر به فیسبوک Bookmark and Share ارسال خبر به دوستان چاپ خبر

در مراسم افتتاحيه شعبه‌ی كرمانشاه سازمان ادوار تحكيم وحدت عنوان شد:


تأكيد بر حقوق اقليت‌ها


 


اجلال قوامی روزنامه‌نگار به عنوان نماينده سازمان حقوق بشر كردستان در مراسم افتتاحيه شعبه‌ی كرمانشاه اين سازمان مشكل اقليت‌ها را نگاه رضا شاهی به آن دانست و گفت: جنبش دموكراسی خواهی در ايران بايستی جايگاه مناسبی برای خواسته‌های انسانی اقليت‌ها تعريف نمايد و در فهرست مطالبات خود آزادی كنش‌های هويت طلبانه، مشاركت در تصميم ‌گيری‌ها و فرصت‌های ويژه برای محروميت زدايی را لحاظ نمايد. قوامی مخالفت آشكار با نقض حقوق اقوام و حمايت موثر و گسترده از فعالان كُرد را ضرورتی انسانی و فضيلتی اخلاقی از سوی جريان دموكراسی خواهی در ايران دانست.


وی در ادامه با انتقاد از صدور حكم 11 سال زندان برای محمدصديق كبودوند رئيس سازمان حقوق بشر كردستان و بايكوت رسانه‌ای از سوی جريان‌های تحول خواه افزود: صدور اين حكم برای كسی چون كبودوند جز توليد كينه و نفرت حاصلی نخواهد داشت.


در ادامه دكتر احمد زيدآبادی دبيركل سازمان ادوار تحكيم وحدت گفت: در بحث حقوق اقليت‌ها و جنبش هويت طلبی در ايران شاهد تبعيض هستيم. وی با اشاره به اين‌كه واقعيت‌های موجود را نمی‌توان انكار كرد افزود: بايد بپذيريم در جامعه‌ای ماننند ايران زندگی می‌كنيم و هيچ قوقم و يا گروهی نبايد خودش را برتر بداند.


اين فعال سياسی با تأكيد بر اين‌كه ذيل گفتمان دموكراسی خواهی و حقوق بشر، مطالبات اقوام نيز برآورده خواهد شد؛ گفت: تمركز قدرت در دولت و ضعف جامعه‌ی مدنی بزرگ‌ترين مشكل جامعه ماست كه بايد با تقويت جامعه‌ی مدنی و مشاركت اقوام در نتيجه گيری‌ها بلوك قدرت را در قبال جامعه‌‌ی مدنی به توازی قدرت برسانيم؛ وی برخوردهای اخير با فعالان كُرد را در كردستان ناقض حقوق ابتدايی دانست و خواهان توجه بيش‌تر حاكميت به مطالبات انسانی و قانونی اقوام شد.


در ادامه اسعد باقری نماينده اتحاديه دمكراتيك دانشجويان كُرد نيز با قرائت پيام اين اتحاديه به مناسبت افتتاح شعبه‌ی كرمانشاه سازمان ادوار تحكيم وحدت گفت: به عنوان بخشی از جنبش دانشجويی كُردی و يك نهاد فعال در عرصه‌ی جامعه‌ر مدنی با اعتقاد به هويت كُردی، دموكراسی خواهی، آزادی آكادميك، دفاع از حقوق بشر و مشاركت فعال در روند دموكراتيزاسيون ايران به لزوم همكاری و تعامل با تمامی جريان‌هایی كه خود را در چارچوب دموكراسی خواهی و حقوق بشری تعريف می‌نمايند، باور دارد.


سخنرانی مسئول شعبه‌‌ی كرمانشاه سازمان ادوار تحكيم وحدت و برگزاری تريبون آزاد و بحث پيرامون انتخابات و ديگر مسائل روز از جمله ديگر بخش‌های اين مراسم بود كه در تاريخ نهم آبان ماه در دفتر شعبه‌‌ی كرمانشاه سازمان دانش‌آموختگان ايران اسلامی (ادوار تحكيم وحدت) برگزار شد.


     پست الکترونیک: prmmkkurd@gmail.com