بازداشت شهروندان سقزی خبر
03/07/2009 Larger FontFont SizeSmaller Font ارسال خبر به دنباله ارسال خبر به بالاترین ارسال خبر به توییتر ارسال خبر به فیسبوک Bookmark and Share ارسال خبر به دوستان چاپ خبر
خبرگزاری دیدبان حقوق بشر کردستان


سقز: هنوز از دو‌ شهروند سقزی که‌ از مدتها قبل یعنی در تاریخ 15 و 28 اسفند 1387 توسط اداره‌ اطلاعات سقز دستگیر شده‌ و از آنجا به‌ اداره‌ اطلاعات شهرستان سنندج منتقل شدند خبری در دست نیست. این شهروندان به‌‌ جرم 'جاسوسی و همکاری با احزاب کردی' توسط نیروهای امنیتی دستگیر شده‌اند. درهمین رابطه‌ چندین نفر دیگر به‌ اطلاعات سنندج و سقز فراخوانده‌ شده‌اند و یک کافی نت هم‌ تعطیل شده‌ و صاحب ان نیز توسط نیروهای امنیتی بازداشت شده‌ است.

شیرکو رحیمی در 15 اسفند دستگیر شده‌ و بعد از اعترافات ایشان محی الدین ازادی نیز دست گیر میشود و به‌ دنبال فشار بر نامبرده‌گان دوستان و آشنایان آنان نیز بازداشت می شوند. به‌ توجه‌ به‌ اینکه‌ گویا این شهروندان از طریق کافی نت ها کار میکردند در همین رابطه‌ کافی نت روژ تعطیل و کامپیوترهای این کافی نت را همراه‌ با کامپیوترشخصی صاحب آن یعنی آزاد رضایی همراه‌ وی به‌ اطلاعات شهرستان سنندج انتقال داده‌ شده‌ است.

گویا بعد از مدت یکماه‌ آزاد رضایی به‌ قید ضمانت آزاد می شود و به‌ غیر از شیرکو رحیمی و محی الدین آزادی که‌ هنوز در زندان هستند بقیه افراد دیگری که‌‌ در این زمینه‌ فراخوانده‌ شده‌ بودند همگی ازاد میشوند

     پست الکترونیک: prmmkkurd@gmail.com