محكوميت تازه ساسان بابايی، معلم كُرد خبر
06/07/2009 Larger FontFont SizeSmaller Font ارسال خبر به دنباله ارسال خبر به بالاترین ارسال خبر به توییتر ارسال خبر به فیسبوک Bookmark and Share ارسال خبر به دوستان چاپ خبر
محكوميت تازه ساسان بابايی، معلم كُرد خبرگزاری ديده‌بان حقوق بشر كردستان: ساسان بابايی معلم كاميارانی كه از سه سال پيش با اتهام تبليغ عليه نظام و ارتباط با احزاب كُردی در زندان سنندج به سر می‌برد در تازه‌‌ترين پرونده خود به اتهام اقدام عليه امنيت ملی از سوی ‌شعبه‌ی اول دادگاه انقلاب سنندج با رياست قاضی بابايی به يك سال حبس تعزيری ديگر محكوم شد. اين در حالی‌ست كه پرونده جديد او مربوط به زمانی‌‌ست كه وی‌ در زندان بوده است. همچنين دادگاه ديگری اين معلم كُرد را در پرونده‌ای مربوط به مسائل صنفی و شغلی وی به 3 سال تبعيد به سمنان محكوم كرده است كه پس از پايان دوران محكوميت و آزادی از زندان جهت ادامه‌ی تدريس بايد به محل فوق منتقل شود. گفتنی‌ست ساسان بابايی در طول مدتی كه در زندان سنندج بوده به علت شرايط خاص و نامناسب زندان دچار بيماری‌های مختلف گرديده است.

     پست الکترونیک: prmmkkurd@gmail.com