تایید حکم یکسال زندان برای بهروزرحیمی خبر
11/07/2009 Larger FontFont SizeSmaller Font ارسال خبر به دنباله ارسال خبر به بالاترین ارسال خبر به توییتر ارسال خبر به فیسبوک Bookmark and Share ارسال خبر به دوستان چاپ خبر
تایید حکم یکسال زندان برای بهروزرحیمی

دادگاه تجدیدنظر حکم یکسال زندان بهروز رحیمی را تائید کرد.
این شهروند سنندجی که سال گذشته توسط نیروهای امنیتی درمنزل خود دستگیر شده بود، درفروردین ماه توسط دادگاه به اتهام ارتباط وهواداری از یک حزب کوردی دادگاهی شد و به یک سال زندان
تعزیری محکوم شد. نامبرده با ردکردن اتهامات، درخواست تجدید نظر از دادگاه کرد.
شایان ذکر می باشد بهروز رحیمی راننده اژانس میباشد که دادگاه تجدید نظر نیز حکم یک سال زندان تعزیری نامبرده را تائیدکرد.

     پست الکترونیک: prmmkkurd@gmail.com