بازداشت حاکم شرع کردستان خبر
23/02/2010 Larger FontFont SizeSmaller Font ارسال خبر به دنباله ارسال خبر به بالاترین ارسال خبر به توییتر ارسال خبر به فیسبوک Bookmark and Share ارسال خبر به دوستان چاپ خبر


سنندج:حسن امینی حاکم شرع کردستان در امور اهل سنت در فرودگاه زاهدان توسط نیروهای امنیتی بازداشت شد.


خبرگزاری دیدبان حقوق بشر کردستان:روز جمعه دوم مردادماه 1388 حسن امینی حاکم شرع کردستان و از رهبران ارشد مکتب قران کردستان که پس از مراسن مذهبی در حال مراجعت به سنندج بود توسط ماموران لباس شخصی در فرودگاه زاهدان بازداشت شد.


شایان ذکر است که بازداشت حسن امینی موجب خشم و ناراحتی مردم کردستان شده و مردم نگران آزار و اذیت ایشان توسط نیروهای امنیتی هستند.


یکشنبه 4 مردادماه 1388     پست الکترونیک: prmmkkurd@gmail.com