وضعیت نامشخص یک زندانی کرد خبر
05/08/2009 Larger FontFont SizeSmaller Font ارسال خبر به دنباله ارسال خبر به بالاترین ارسال خبر به توییتر ارسال خبر به فیسبوک Bookmark and Share ارسال خبر به دوستان چاپ خبر
وضعیت نامشخص یک زندانی کرد

خبرگزاری دید بان حقوق یشر کردستان:

ارومیه:ارسین تکین زندانی سیاسی کرد و تبعه کشور ترکیه که از یکسال پیش از زندان ارومیه بسر میبرد به مکان نامعلومی منتقل شده است.

خبرگزاری دید بان حقوق یشر کردستان:یک تبعه کرد ترکیه بنام ارسین تکین که به اتهام فعالیت سیاسی از یک سال پیش دستگیر شده و دادگاه انقلاب ارومیه نامبرده را به اتهام ارتباط و عضویت در یک گروه سیاسی کرد به دو سال حبس محکوم کرده است ز 10 روز پیش از زندان ارومیه خارج و به مکان نامعلومی انتقال یا تبعید گردیده است.

چهارشنبه 14/مردادماه 1388

     پست الکترونیک: prmmkkurd@gmail.com