بیماری یک زن سیاسی کرد محکوم به اعدام خبر
09/08/2009 Larger FontFont SizeSmaller Font ارسال خبر به دنباله ارسال خبر به بالاترین ارسال خبر به توییتر ارسال خبر به فیسبوک Bookmark and Share ارسال خبر به دوستان چاپ خبر

 


خبرگزاری دیدبان حقوق بشر کردستان


کرمانشاه:یک زن کرد بنام زینب جلالیان که به اتهام فعالیت سیاسی و ارتباط با احزاب کردی به اعدام محکوم شده است و از دوسال پیش در سلول انفرادی به سر میبرد همکنون بیمار است.


خبرگزاری دیدبان حقوق بشر کردستان:زینب جلالی از تاریخ دستگیری در بازداشت اداره اطلاعات کرمانشاه زندانی شده است .نامبرده از دو سال پیش به اتهام فعالیت سیاسی و ارتباط یا عضویت در یک گروه سیاسی کرد دستگیر شده است .


زینب جلالیان که اولین زن کرد سیاسی محکوم به اعدام در سالهای اخیر است همکنون در سلول انفرادی بسر میبرد و گزارشهای دریافتی حاکی ازآن است که نامبرده از نظر سلامتی و تندرستی وضعیت مناسبی ندارد و گفته میشود به شدت بیمار است.


 


یکشنبه 18مردادماه 1388


     پست الکترونیک: prmmkkurd@gmail.com