تبعید یک زندانی سیاسی از ارومیه به تهران خبر
09/08/2009 Larger FontFont SizeSmaller Font ارسال خبر به دنباله ارسال خبر به بالاترین ارسال خبر به توییتر ارسال خبر به فیسبوک Bookmark and Share ارسال خبر به دوستان چاپ خبر
تبعید یک زندانی سیاسی از ارومیه به تهران 

خبرگزاری دیدبان حقوق بشر کردستان 


ارومیه:یک زندانی سیاسی کرد به نام لقمان کامل فیدان که به اتهام ارتباط با یک گروه سیاسی کرد به 5 سال حبس محکوم شده است از زندان ارومیه به زندان تهران منتقل گردید.


خبرگزاری دیدبان حقوق بشر کردستان:لقمان کامل فیدان از زندان ارومیه به زندان اوین تهران منتقل گردید نامبرده از دوسال پیش به اتهام فعالیت سیاسی و ارتباط با گروه ها سیاسی کرد دستگیر و توسط دادگاه انقلاب ارومیه به 5 سال حبس محکوم شده است.


لقمان پس از تحمل دو سال حبس طی ماه جاری به زندان اوین تهران منتقل گردیده است. 


یکشنبه 17مردادماه 1388 


     پست الکترونیک: prmmkkurd@gmail.com