برگزاری جلسه‌ دادگاهی ثريا عزيزپناه خبر
23/02/2010 Larger FontFont SizeSmaller Font ارسال خبر به دنباله ارسال خبر به بالاترین ارسال خبر به توییتر ارسال خبر به فیسبوک Bookmark and Share ارسال خبر به دوستان چاپ خبر
صدور وجه‌الكفاله‌ ده ميليون تومانی برای وی

صبح روز شنبه 25 آبان 1387 ثريا عزيزپناه صاحب امتياز و مدير مسئول ماه‌نامه كُردی ـ فارسی راسان در دادسرای كاركنان دولت در تهران حضور يافت.

ثريا عزيزپناه با اعلام اين خبر به خبرگزاری ديده‌بان حقوق بشر كردستان گفت: طبق احضاريه‌ای كه در تاريخ 21 آبان ماه دريافت نمودم صبح ديروز همراه با وكيل خود در شعبه‌ی 6 بازپرسی كاركنان دولت حاضر شديم. وی اتهام خود را تبليغ به نفع گرو‌هك‌‌ تروريستی مخالف نظام عنوان كرد و در توضيح اين اتهام افزود: يك شعر كُردی كه در شماره فروردين ماه 87 نشريه راسان به چاپ رسيده مستمسك شكايت فرمانده بسيج شهرستان پاوه در استان كرمانشاه از من به عنوان مديرمسئول نشريه قرار گرفته است.

بنا بر ادعای شاكی، مفهوم شعر مزبور در تشويق دختران كُرد برای پيوستن به يك گروه مسلح مخالف نظام در كوهستان قنديل بوده است. خانم عزيزپناه چنين برداشتی از شعر مورد اشاره را اشتباه و مورد اتهامی عليه خود را مردود می‌داند.

نسرين ستوده وكيل اين روزنامه‌نگار كُرد نيز با رد اتهام عنوان شده عليه موكل خود به خبرگزاری ديده‌بان حقوق بشر كردستان چنين می‌گويد: اساساً در كوهستان قنديل اعضای حزب كارگران كردستان تركيه مستقرند كه ربطی به ايران ندارند و نمی‌توان از آنان به عنوان گروه مخالف نظام ايران نام برد. وی عمده دفاعيات خود را در جلسه‌ی ديروز دادگاه تكيه بر عناصری دانست كه سوء‌نيت ثريا عزيزپناه را در چاپ شعر مزبور منتفی می‌كند.

خانم ستوده با اعلام اين‌كه در پايان جلسه‌ی ديروز دادگاه برای موكلش وجه ‌الكفاله‌ی 10 ميليون تومانی صادر شده است. ميزان وجه الكفاله را بسيار سنگين و نامتناسب با نوع اتهام و شخصيت متهم به عنوان فعالی فرهنگی دانست.

     پست الکترونیک: prmmkkurd@gmail.com