حبس تعزیری برای فعال فرهنگی خبر
20/10/2010 Larger FontFont SizeSmaller Font ارسال خبر به دنباله ارسال خبر به بالاترین ارسال خبر به توییتر ارسال خبر به فیسبوک Bookmark and Share ارسال خبر به دوستان چاپ خبر

نعمت اسدی به 9ماه حبس تعزیری از سوی شعبه اول دادگاه انقلاب اسلامی سنندج محکوم شد.


وی که پیش از این مدت 54 روز را در حبس گذرانده بود به اتهام لطمه زدن به استقلال کشور ، عضویت در یکی از احزاب مخالف جمهوری اسلامی و انتشار اخبار شهر سنندج و ارسال به منابع خبری مخالف نظام بازداشت شده بود .


قاضی طیاری با استناد به مواد499 و 500 قانون مجازات اسلامی برای این فعال فرهنگی حکم 9ماه حبس تعزیری را صادر کرده است     پست الکترونیک: prmmkkurd@gmail.com