دو مورد خودكشي به خاطر فقر مالي خبر
20/11/2010 Larger FontFont SizeSmaller Font ارسال خبر به دنباله ارسال خبر به بالاترین ارسال خبر به توییتر ارسال خبر به فیسبوک Bookmark and Share ارسال خبر به دوستان چاپ خبر

رمضان يدا... پور اهل يكي از روستاهاي توابع سلماس و خليل عباسي ساكن سلماس به دليل فقر و تنگدستي اقدام به خودكشي كرده و جان سپردند.


آنان از مدتها پيش به دليل فقر مالي و فشارهاي روحي به نزديكان خود گفته بودند: ديگر تحمل اين وضعيت برايشان سخت است و قادر به ادامه زندگي نيستند. رمضان يدا... پور و خليل عباسي با حلق آويز نمودن خود به زندگي شان پايان دادند.


     پست الکترونیک: prmmkkurd@gmail.com