آزادي سليم آروم با قرار وثيقه20ميليون توماني خبر
27/11/2010 Larger FontFont SizeSmaller Font ارسال خبر به دنباله ارسال خبر به بالاترین ارسال خبر به توییتر ارسال خبر به فیسبوک Bookmark and Share ارسال خبر به دوستان چاپ خبر

آزادي سليم آروم با قرار وثيقه20ميليون توماني


سليم آروم دبير دبيرستانهاي بوكان با قرار وثيقه ي 20ميليون توماني بطور موقت از زندان آزاد شد. اين فعال فرهنگي به اتهام اقدام عليه امنيت ملي مدتي را در بازداشت بود سليم آروم همكار بسياري از نشريات كردي-فارسي در مناطق كردنشين ايران بود.


     پست الکترونیک: prmmkkurd@gmail.com