عمادالدين باقی نبايد زندانی شود خبر
04/12/2010 Larger FontFont SizeSmaller Font ارسال خبر به دنباله ارسال خبر به بالاترین ارسال خبر به توییتر ارسال خبر به فیسبوک Bookmark and Share ارسال خبر به دوستان چاپ خبر

در تاريخ ۹ آذر۱۳۸۹ به وی اعلام شده است که بايد تا روز يکشنبه ۱۴ آذر ماه خود را به زندان اوين معرفی کند. گزارش‌گران بدون مرز در اين باره اعلام می کند که "ما از اين احضار که می تواند منجر به زندانی شدن عمادالدين باقی شود عميقا نگران هستيم. عمادالدين باقی هم اکنون بيمار و تحت درمان پزشکی است و از نظر جسمی وضعيت شکننده‌ای دارد. ما ازکشورهای اروپايی مذاکراه کننده با ايران می‌خواهيم که وضعيت اين مدافع آزادی بيان در ايران را مد نظر قرار دهند."


عمادالدين باقی، در تاريخ ٧ دی ۱۳۸۸ ماه در پی موج دستگيری سامان داده شده از سوی وزارت اطلاعات و سپاه پاسداران، بازداشت و به زندان اوين انتقال يافت. وی در اول تيرماه سال جاری از زندان با سپردن وثيقه آزاد شد. در همان ماه سردبير روزنامه‌های توقيف شده فتح و جمهوريت از سوی شعبه ۱۵ دادگاه انقلاب تهران در ارتباط با پرونده انجمن دفاع از حقوق زندانيان به يک سال زندان و پنج سال محروميت از فعاليت‌های مطبوعاتی و مدنی، و از سوی شعبه ۲۶ دادگاه انقلاب انقلاب اسلامی تهران، برای مصاحبه با آيت‌الله منتظری و پخش آن از سوی تلويزيون فارسی بی بی سی به شش سال زندان محکوم شده است. اين روحانی عالی مقام شيعه و معترض برجسته حکومت اسلامی در دی ماه سال گذشته چشم از جهان فرو بست.


عمادالدين باقی ٤۸ ساله، بينان گذار انجمن دفاع از حقوق زندانيان، از سال ١٣٧٩ چندين بار بازداشت و بيش از هشتاد بار به دادگاه ها و دفاتر نيروهای امنيتی احضار و مورد بازجويی قرار گرفته است. عمادالدين باقی در زندان چندين بار قربانی نارسايی قلبی و در بيمارستان بستری شده بود


     پست الکترونیک: prmmkkurd@gmail.com