صدور بیش از چهل سال زندان برای هفت تن از مبلغان مذهبی کرد زبان خبر
04/12/2010 Larger FontFont SizeSmaller Font ارسال خبر به دنباله ارسال خبر به بالاترین ارسال خبر به توییتر ارسال خبر به فیسبوک Bookmark and Share ارسال خبر به دوستان چاپ خبر
 بر اساس اخبار بدست آمده، هفت تن از شهروندان بوکانی که از خرداد ماه ٨٨ در سلول های انفرادی وزارت اطلاعات شهرستان بوکان و ارومیه و بند های امنیتی ٢٨٩ و ٢۴۰ زندان اوین بودند و مدت ها توسط نیروهای اطلاعاتی - امنیتی ارومیه و تهران برای اعتراف تحت فشار داشتند، اخیرا از سوی شعبه ٢٨ دادگاه انقلاب تهران به ریاست قاضی مقیسه به حبس محکوم شده اند .بر اساس این گزارش، ماموستا محمد برائی به یازده سال، عبدالله خسرو زاده، حسین حیدری، سبحان احمد زاده به شش سال و حسام محمدی، هیمن محمود تختی به پنج سال و صدیق احمدی به دو سال حبس تعزیری، توسط قاضی مقیسه محکوم شده اند .
اتهام این افراد، "تبلیغ و برگزاری مراسم مذهبی"، "تشکیل جلسات مذهبی" و "خروج از مرز" عنوان شده و در حال حاضر تمامی این افراد به بند ٣۵۰ زندان اوین منتقل شده اند .
لازم به توضیح است که از زمان به قدرت رسیدن محمود احمدی نژاد برخورد با اقلیت های مذهبی و قومی شدت یافته است، که از جمله می توان به محدودیت های ایجاد شده در ظرف ماه های گذشته برای مبلغان اهل سنت اشاره کرد .

     پست الکترونیک: prmmkkurd@gmail.com