بيانيه اتحاديه دمكراتيك دانشجويان كرد بمناسبنت 16آذر روز دانشجو خبر
06/12/2010 Larger FontFont SizeSmaller Font ارسال خبر به دنباله ارسال خبر به بالاترین ارسال خبر به توییتر ارسال خبر به فیسبوک Bookmark and Share ارسال خبر به دوستان چاپ خبر
و ما باز هم سرود آزادی و زندگی می سراییم

  16 آذر در راه است. روزی که قرار بود روزی باشد برای دانشجو و دانشگاهیان. روزی برای پاسداشت یاد یارانی که در راه دفاع از آزادی، حق بودن و اندیشیدن جان خویش را هدیه کردند. کیانوش آسا، ابراهیم لطف اللهی، سهراب اعرابی، عزت ابراهیم نژاد و ... و انسانهایی که وجود خویش را در گرو آزادی، حقوق بشر و حق زیستن انسانی تعریف کردند. آرای این شهیدان نمادهایی به حق جامع و جاوید برای ما و راهمان است.


  اما امروز آنچه ما می بینیم، هر روزمان تکراری تلخ است از 16 آذز، هر روز را باید با شنیدن خبر ذستگیری، اخراج، زندان، تعلیق و تهدید و بازنشسته کردن اجباری دوستان ومعلمانمان زندگی کنیم. آری، ما هنوز هم زنده ایم و زندگی می کنیم و هردم با پیام زندگی آزاد و شاد به صحنه باز می گردیم. چرا که چنین از شهدا و معلمانمان آمو خته ایم و به آموخته های خویش باور داریم و همچون همیشه با صدای رساتر و بلندتر از پیش فریاد آزادی خواهی و انسان دوستی و آشتی را تکرار می کنیم. چند صباحی است که جامعه ی ایران دوران تازه ای از زندگی سیاسی، اجتماعی خویش را تجربه می کند. دورانی که از آن، جز تشدید فشارها بر جامعه ی دانشگاهی و روشنفکران و روزنامه نگاران، فعالان سیاسی، زندان، شکنجه و تهدید پیام دیگری نمی آید. دورانی که به واسطه ی فشارهای بیش از پیش اقتصادی بر بخش های گوناگون جامعه غم نان را باز هم غم جان ساخته اند. ایامی که ماشین آسیمولاسیون قصد آن دارد تا قدرتمندتر از دیروز تاریخ و زبان و فرهنگمان را محو نماید.


  و ما باز هم سرود آزادی و زندگی می سراییم


  اتحادیه ی دموکراتیک دانشجویان کورد ضمن پاسداشت یاد تمامی یارانی که با جان خود و یا در کنج زندان ها و به دور از عزیزان و همراهان خود، در خیابان ها، دانشگاه و حتی زندان در راه دشوار آزادی گام نهاده اند؛ همچون گذشته با اعتقاد به آزادی خواهی، تکثرگرایی و عقلانیت گرایی و دفاع از آزادی آکادمیک و اصول حقوق بشر به عنوان بنیانهای مستحکم و مطمئن برای ایفای حق تعیین سرنوشت فردی و جمعی جامعه ی کثیرالملل ایران؛ ضمن محترم نمودن هر نوع تلاشی برای نقص حقوق بشر و سلب آزادی از جامعه ی ایران و کوردستان و علی الخصوص جامعه ی دانشگاهیان و نیز محکوم نمودن ترور دو تن از اساتید دانشگاهی شهید بهشتی، همراهی و هم صدایی مجدد خویش را با تمامی دوستان دربند اعلام می نماید و همچون همیشه و در راستای رسالت روشنفکرانه و نقادانه ی خویش به عنوان بخشی از جنبش دانشجویی بيان مي داريم كه تحجر وتصلب وسركوب نه راه اداره ي جامعه است و نه ياراي مقابله با اراده آزادي خواهي و دمكراسي خواهي جامعه را دارد. و به حاكمان، تاريخ را هشدارمي دهيم كه هيچ گاه اراده مردمان را نمي توان تصاحب نمود. اتحاديه دمكراتيك دانشجويان كورد ضمن محكوم نمودن دوباره استبداد سياسي – عقيدتي حاكم بر فضاي دانشگاه ها و جامعه و محكوم نمودن موج اخير بازداشت ها و اخراج و تهديد دانشجويان، روزنامه نگاران و فعالين حقوق بشري و فعالان سياسي- مدني، خواهان هم گرايي وهم صدايي بيش از پيش در صفوف تمامي آزاديخواهان و مدافعان حق تعين سرنوشت، جهت نيل به آزادي هاي بلند انساني مان است.


 


                                                                                    « يا سه ركه وتن ،يا سه ركه و تن »


                                                                                                       


                                                                                                     15 سه رماوه رزي 1389


                                                                                                       


                                                                                   " اتحاديه دمكراتيك دانشجويان كورد "


     پست الکترونیک: prmmkkurd@gmail.com