استمداد از دبیرکل سازمان ملل محمد صدیق کبودوند در وضعیت بحرانی خبر
11/12/2010 Larger FontFont SizeSmaller Font ارسال خبر به دنباله ارسال خبر به بالاترین ارسال خبر به توییتر ارسال خبر به فیسبوک Bookmark and Share ارسال خبر به دوستان چاپ خبر
جناب آقای بان کی مون دبیرکل سازمان ملل متحد                                    

عالیجناب!

از آنجا که نظارت بر اجرای دقیق مقررات مربوط به حقوق بشر و حرمت انسان، مذکور در منشور ملل متحد و اعلامیه جهانی حقوق بشر، از اهم اختیارات و وظایف آن مقام محترم می باشد، توجه عالیجناب را به نکات زیر معطوف می داریم:

۱- آقای "محمد صدیق کبودوند" شخصیت سرشناس و رئیس سازمان دفاع از حقوق بشر کردستان، کسی که زندگی خود را وقف دفاع از حقوق بشر و صیانت حرمت انسانها کرده است و با اعتقاد به اینکه اجتناب از هرگونه خشونت و توسل به مبارزه مسالمت آمیز تنها طریق مناسب برای وصول به هدف است، عضویت هیچ سازمان و حزب سیاسی را نپذیرفته و فقط با استفاده از وسایل ارتباط جمعی به افشای موارد نقص حقوق بشر در کردستان ایران در ابعاد وسیع آن مبادرت کرده است، به گونه ای که پایمردی و صداقت نامبرده در ایفای وظایف انساندوستانه اش مایه اعجاب و تحسین همگان گردیده است و شهرت او از مرزهای کردستان و ایران فراتر رفته و جنبه بین المللی پیدا کرده است. در نتیجه امر در طول سالیان گذشته به دریافت جوائز و تقدیرنامه های بین المللی زیادی از جمله جایزه هلمن – همت سازمان دیدبان حقوق بشر در سال ۲۰۰٨، جایزه ی بهترین روزنامه نگار بین المللی سال ۲۰۰۹ در بریتانیا و به افتخار عضویت در انجمن جهانی قلم نائل گردیده است.

۲ - رژیم جمهوری اسلامی ایران در قبال این حقایق، اقدام به صدور حکم محکومیت به حبس ایشان به مدت بیش از ده سال نموده است. که هم اکنون سالهاست آقای کبودوند ناگزیر از تحمل زندان در شرایط غیرانسانی توام با فشار و شکنجه های جسمی و روحی شده است.

٣- آقای کبودوند قبل از رفتن به زندان از سلامت کامل برخوردار بود. ولی اینک مدتهاست بر اثر شرایط غیرانسانی و غیرقابل تحمل زندان، دچار سه بار سکته قلبی و امراض گوناگون شامل پروستات، کاهش شدید وزن، فشار خون و امراض پوستی شده است. بنحوی که خطر مرگ ایشان را تهدید می نماید.

۴- با اینکه حتی پزشکان زندان صراحتا تصدیق کرده اند که باید برای مداوا از مرخصی استعلاجی برای انجام و اتمام معالجه در مورد ایشان بمورد اجرا گذاشته شود، مقامات مسئول رژیم جمهوری اسلامی اعتنائی به گزارش و گواهی پزشکان رسمی زندان نیز نکرده و تضیقات و فشار زندان را تشدید نموده اند.

۵- عالیجناب بخوبی استحضار دارند که رژیم جمهوری اسلامی ایران بخاطر نقض مکرر و مداوم اعلامیه جهانی حقوق بشر از طرف کمیسیون ها و نهادهای سازمان ملل بیش از ۲۴ بار محکوم گردیده است، با این حال کماکان تعهدات و الزامات ناشی از امضای مقاوله نامه های مربوط به حقوق بشر را زیر پا می گذارد.

ما امضاکنندگان این نامه بجهات فوق الذکر از آن جناب عاجلانه تمنی داریم که بازرس ویژه ای برای رسیدگی به وضعیت جسمانی آقای محمدصدیق کبودوند در زندان جمهوری اسلامی تعیین و اعزام فرمایند، که حقایق را چنانچه شاید و باید به عرض آن جناب برساند. در صورتیکه بازرس فوق الذکر مراتب مذکور در این نامه را تایید و تصدیق نماید از آن جناب خواستاریم که به هر طریق ممکن برای نجات جان آقای محمد صدیق کبودوند اقدام فرمایند. موجب نهایت امتنان است.   ۱٨ آذر ۱٣٨۹ برابر با ۹ دسامبر ۲۰۰۹

امضاء کنندگان:                     آزاد سقزی - آریا مکریانی - آریز داراپور - ابراهیم فرشی - احمد اندریاری - احمد حاجو - انور سلطانی – ایوب رحمانی - بروسکه ابراهیم - ثریا باباحاجیانی - جمال نه به ز- جواد ملا ء - جهاد محمد - حسن ایوب زاده - حسن درزی - حسن شافعی - حسین خلیقی - حسین شافعی - رسول قادری - رضا باباحاجیانی - رضا کاویانی- ریبوار نلاسی - سیامند معینی – سردار پشدری – سمکو علی - سیروان کاوسی - شوان برزنجی - شهلا دباغی - طاهر حکمت– عطیه معمارپور - کامران امین آوا- محمد احمدیان - محمد خاکی - محمد شیدا - مهناز گورانی – نادر فتحی - نگین شیخ الاسلامی - هاشم کریمی.

کمیسیون اروپائی سازمان دفاع از حقوق بشر کردستان

سازمان حقوق بشر کرد (اروپا

     پست الکترونیک: prmmkkurd@gmail.com