20 سال حبس تعزیری و 10 سال محرومیت اجتماعی برای فعال کرد خبر
04/01/2011 Larger FontFont SizeSmaller Font ارسال خبر به دنباله ارسال خبر به بالاترین ارسال خبر به توییتر ارسال خبر به فیسبوک Bookmark and Share ارسال خبر به دوستان چاپ خبر
 خبرگزاری دیدبان حقوق بشر کردستان:بهنام ابراهیم زاده «فعال کودکان، حقوق بشری و کارگری»اهل پیرانشهرساکن تهران در دادگاه شعبه 15 دادگاه انقلاب به اتهام اقدام علیه امنیتاز طریق ارتباط با گروه های مخالف و تبلیغ علیه نظام  به عنوان محاربشناخته شده و به 20 سال حبس تعزیری و 10 سال محرومیت از حقوق اجتماعی محکوم گردیده است که 10 سال از حکم حبس آن تبعید به زندان رجایی شهر میباشد.

سه شنبه 14 دیماه 1389


     پست الکترونیک: prmmkkurd@gmail.com