خانواده فعال مدني بازداشت شده دلير اسندري : همچنان پيگير وضعيت فرزندمان هستيم خبر
11/01/2011 Larger FontFont SizeSmaller Font ارسال خبر به دنباله ارسال خبر به بالاترین ارسال خبر به توییتر ارسال خبر به فیسبوک Bookmark and Share ارسال خبر به دوستان چاپ خبر


خبرگزاري ديده بان حقوق بشر كردستان -خانواده دلير اسكندري فعال مدني كه پس از احضار به ستاد خبري اداره كل اطلاعات كردستان بازداشت گرديد ؛ از پيگيريهاي خود در خصوص وضعيت فرزندشان خبر دادند.

خانواده اين فعال سابق دانشجويي به خبرگزاري ديده بان حقوق بشر كردستان گفتند :دلير در طول اين مدت 2 تماس تلفني كوتاه با منزل داشته و از سلامتي خود خبر داده است، وما هر روز براي پيگيري وضعبت وي و در خواست آزادي سريعتر او با مقامات قضايي استان كردستان گفتگو مي كنيم و در اين راستا نامه اي را نيز به دادستاني ارايه داده ايم.

دلير اسكندري عضو انجمن ژيانه وه ، دبير ادواري اتحاديه دموكراتيك دانشجويان كرد مي باشد كه در تاريخ ششم ديماه جاري پس از احضار به ستاد خبري اداره كل اطلاعات كردستان بازداشت گرديد

     پست الکترونیک: prmmkkurd@gmail.com