ديدار ميرحسين موسوی و مهدی کروبی: به عنوان شهروندان اين کشور خواستار توقف اعدام ها هستيم خبر
01/02/2011 Larger FontFont SizeSmaller Font ارسال خبر به دنباله ارسال خبر به بالاترین ارسال خبر به توییتر ارسال خبر به فیسبوک Bookmark and Share ارسال خبر به دوستان چاپ خبربه گزارش خبرنگار سايت تغيير در اين ديدار، آقايان موسوی و مهدی کروبی و آيت الله بيات زنجانی، پيرامون مسائل مختلف از جمله تحولات کشورهای عربی و رخدادهای اخير در ايران بحث و تبادل نظر کردند.به گزارش سايت تغيير مشروح مذاکرات اين ديدار به شرح زير است:


در ابتدای اين ديدار ميرحسين موسوی و مهدی کروبی ضمن تبريک فرارسيدن ايام مبارک دهه فجر، بزرگترين دستاورد انقلاب را تحقق «جمهوری اسلامی» برشمردند که برخواسته از خواست و اراده مردم و ماحصل رهبری فرزانه امام و ايثارگری ها و جانبازی های ملت بزرگ ايران بوده است. ايشان «جمهوری اسلامی» را نظامی مبتنی و استوار بر آراء مردمی دانسته و اعلام کردند متاسفانه برخی با سوءاستفاده از قدرت و جايگاهشان نه تنها ارزشی برای مردم قائل نيستند بلکه برای حفظ موقعيت و قدرت چند صباح خود، مردم را به ستوه آوردند و انقلاب را به انحراف کشيدند. همچنين ايشان رحلت جانگداز پيامبر رحمت و مهربانی و شهادت امام حسن مجتبی (ع) را به حضور حضرت ولی عصر و مسلمانان و شيعيان جهان تسليت گفتند.


مهدی کروبی و ميرحسين موسوی نسبت به تعداد زياد اعدام ها و تعجيل در اجرای احکام اعدام، بدون طی کامل مراحل دادرسی و قانونی در کشور اعتراض کرده و آنرا ناشی از بی تدبيری حاکمان و ايجاد رعب و وحشت در جامعه قلمداد کردند. آن دو ابراز کردند: " فارغ از چند و چون اتهامات افراد و درستی يا نادرستی اين اتهامات، حق قانونی و شرعی هر انسانی است که با طی کامل مراحل دادرسی و قانونی بتواند از حقوق خود بهره مند شود."کروبی و موسوی متذکر شدند:«اعدام قريب به ۳۰۰ تن طی يکسال گذشته، آيا جز ايجاد رعب و وحشت در جامعه دستاوردی برای اذهان عمومی کشور دارد و نتيجه ای جز انزوای بيشتر ايران در مجامع بين المللی را بهمراه نخواهد داشت؟ آيا اعدام بدون طی شدن مراحل دادرسی و بدون اطلاع خانواده متهم اقدامی انسانی و اسلامی است؟ خودداری از تحويل جسد به خانواده و بستگان ديگر چه صيغه ای است که به تازگی آنرا باب کرده اند! لذا ما به عنوان شهروندان اين کشور و عضوی از اعضای ملت آزاده ايران، خواستار توقف اين شيوه هستيم و اميدواريم دستگاه قضايی کشور بتواند بطور مستقل و با رعايت حفظ اصل بی طرفی و برخوردار کردن متهمين از حقوق قانونی و شرعی خود و با عنايت به رافت و رحمت اسلامی تدبيری اتخاذ کند تا ديگر شاهد چنين روند ناصوابی در کشور نباشيم.»


نخست وزير امام و رئيس مجالس سوم و ششم شورای اسلامی در بخش ديگری از سخنان خود، حوادث اخير کشورهای عربی را مورد بررسی و تجزيه و تحليل قرار دادند. آنها ضمن ابراز خوشحالی از قيام مردم آزاديخواه مصر تاکيد کردند:« امروز حتی در کشورهای عربی هم شاهد بالندگی سياسی و رشد مردم سالاری هستيم. هيچ قدرتی نمی تواند بر خواست و اراده مردم مسلط شود. دير يا زود قدرتهای ديکتاتوری و مستبد محکوم به فنا هستند. امروز ديگر ملتها آگاه شده اند و يکی پس از ديگری بر سرنوشت خويش مسلط می گردند و اين اراده ملتهاست که لرزه را به تن مستبدين انداخته است. هر چند در مصر شاهديم حسنی مبارک به جای تمکين بر خواست و اراده ملت خود سالهاست تلاش می کند تا با برگزاری انتخابات های مهندسی شده و تشکيل مجالس فرمايشی و استفاده از نيروهای اراذل و اوباش مردم را سرکوب کند اما ره به جايی نخواهد برد چنانچه امروز نيز نتوانسته است با سرکوب و ارعاب بر اوضاع مسلط گردد. البته اقدام ارتش مصر در اعلام بی طرفی و مشروع دانستن خواسته های مردمی جای بسی تشکر و قدردانی دارد و گويی ارتش به درستی صدای انقلاب مردم را برخلاف حاکميت مستبد و ديکتاتور مصر، شنيده است.


اميدواريم صدای انقلاب آزاديخواهانه مردم مصر و تونس و يمن به گوش مستبدين و ديکتاتورهای منطقه و جهان برسد تا شايد عبرتی باشد برای بازنگری و بازبينی در اعمال و رفتارشان.امروز در مصر با وجود تنش ها و درگيری ها اجازه راهپيمايی به معترضين داده می شود تا مشخص شود کفه اقبال اجتماعی کدامين جريان سنگين تر است لذا ما معتقديم اگر در ايران نيز به معترضين پس از انتخابات اجازه راهپيمايی داده شود مشخص خواهد شد کدام جريان از پايگاه اجتماعی و مردمی برخوردار است .


مهندس موسوی و حجت السلام کروبی در بخش پايانی صحبت خود به وضعيت تاسف بار اقتصادی در کشوراشاره کردند و از آسيب رسيدن بيش از حد به اقشار محروم جامعه ابراز نگرانی کردند و گفتند : اين روزها ساده ترين فعاليت های اقتصادی مانند نقل وانتقال پول برای فعالين اقتصادی همچون کابوس درآمده است. اکثر بانکهای جهانی برای فعاليت های تجاری در ايران ارزشی قائل نيستند و دولت به جای تصحيح امور، به فرافکنی و سانسور و مماشات روی آورده است. طبق گزارش منابع معتبر خبری هم اکنون تا سقف ۴۰ درصد هزينه های توليد به دليل تحريم های بين المللی، افزايش پيدا کرده و تبعات مختلف ناشی از آنها نيز باعث به تعطيلی کشيده شدن بسياری از کارخانه های کوچک و متوسط در کشور شده است. آنچنانکه طبق گفته دبير خانه کارگر بيش از ۶۰۰ واحد توليدی تعطيل شده و باعث اخراج و بی کار شدن هزاران نفر نيروی انسانی شده است. ما دليل تحميل چنين شرايطی بر مردم و کشور را تنها در بی کفايتی دولتمردان و اتخاذ سياست ماجراجويی و جنجال آفرينی در عرصه بين المللی توسط آنان می دانيم. اين درحالی است که همصدا با فعالين اقتصادی کشور، کارشناسان اقتصادی جهانی نيز اقتصاد ايران را در شرايطی بسيار ضعيف و در آستانه هشدار ارزيابی می کنند.


ميرحسين موسوی و مهدی کروبی در پايان اين ديدار ابراز اميدواری کردند که به ياری خداوند و با هوشياری ملت بزرگ هميشه در صحنه،از اين بحران نيز با سرافرازی و پيروزی عبور خواهيم کرد.


     پست الکترونیک: prmmkkurd@gmail.com