40 سال حبس برای 7 شهروند بوکانی خبر
23/02/2011 Larger FontFont SizeSmaller Font ارسال خبر به دنباله ارسال خبر به بالاترین ارسال خبر به توییتر ارسال خبر به فیسبوک Bookmark and Share ارسال خبر به دوستان چاپ خبر

خبر گزاری دیدبان حقوق بشر کردستان: 7 شهروند بوکانی به نام های به نام های «محمد براعی» (11 سال)، «حسین جوادی»،(6 سال) «عبدالله خسروزاده»(6 سال) ، «عثمان احسنی»(6 سال)  و «حسام محمدی»(2 سال)، «مهین محمودتختی»»(2 سال)،  و «صدیق احمدی»(2 سال)،  مجموعاً به 46 سال حبس تایید شده به اتهام فعالیت های مذهبی محکوم شدند.


 نامبردگان در شعبه 28 دادگاه انقلاب تهران به اتهام فعالیت تبلیغی مذهبی اهل سنت محکوم شده و دادگاه تجدیدنظر 54 حکم های مربوطه را تایید نموده است.


چهارشنبه 4اسفند 1389


     پست الکترونیک: prmmkkurd@gmail.com