محدودیت‌های امنیتی برای دید و بازدید نوروزی برخی فعالان سیاسی خبر
29/03/2011 Larger FontFont SizeSmaller Font ارسال خبر به دنباله ارسال خبر به بالاترین ارسال خبر به توییتر ارسال خبر به فیسبوک Bookmark and Share ارسال خبر به دوستان چاپ خبر

مقامات امنیتی برخی از فعالان سیاسی از طیف نهضت آزادی و ملی مذهبی را احضار کرده و درباره دید و بازدیدهای نوروزی محدودیتهایی را قائل شده اند و تهدید کرده اند در صورتی که بر خلاف دستورشان عمل شود بلافاصله بازداشت و در برخی موارد کتبا احضار خواهند شد.


نخستین محدودیت شامل حال بزرگانی شده است که به علت پیش کسوتی دیگران در نخستین روزهای فروردین به دیدارشان می روند. کودتاگران این پیش کسوتان را از جلوس برای دیدار نوروزی منع کرده اند.


در جالب‌ترین نمونه، به برخی فعالان سیاسی و کنشگران مدنی تاکید شده است که از مراجعه به منزل دکتر احمد صدر حاج سیدجوادی، کهنسال‌ترین کنشگر سیاسی امروز ایران، و از همراهان پایه‌گذاران نهضت آزادی ایران خودداری کنند. البته ممنوعیت تنها شامل حال وی نشده بلکه رهبران ملی مذهبی را نیز در بر گرفته است


     پست الکترونیک: prmmkkurd@gmail.com