انتقال 33 زندانی کرد از اوین به رجایی شهر خبر
28/04/2011 Larger FontFont SizeSmaller Font ارسال خبر به دنباله ارسال خبر به بالاترین ارسال خبر به توییتر ارسال خبر به فیسبوک Bookmark and Share ارسال خبر به دوستان چاپ خبر

خبرگزاری دیده بان حقوق بشر کردستان


تهران: تعداد 33 نفر از زندانیان سیاسی  و امنیتی کرد از بند 350 زندان اوین به بندی در زندان رجایی شهر کرج منتقل شدند.


خبرگزاری دیده بان حقوق بشر کردستان: در روزهای پنج شنبه و شنبه 15 و 17 فروردین ماه تعداد 33 نفر از زندانیان سیاسی و امنیتی مرتبط با احزاب و سازمان های سیاسی و مذهبی کرد از زندان اوین بند 350 به زندان رجایی شهر کرج انتقال داده شدند و بجای افراد انتقال یافته حدود 30 نفر از دستگیرشدگان تظاهرات خیابانی 25 بهمن ماه گذشته به بند 350 منتقل گردیده اند.


تهران:  8 اردیبهشت 1390


     پست الکترونیک: prmmkkurd@gmail.com