دوسال حبس تعزيري به مدت 5سال تعليق براي يك فعال مدني خبر
31/05/2011 Larger FontFont SizeSmaller Font ارسال خبر به دنباله ارسال خبر به بالاترین ارسال خبر به توییتر ارسال خبر به فیسبوک Bookmark and Share ارسال خبر به دوستان چاپ خبر


حكم دادگاه بدوي دلير اسكندري فعال مدني و دبير سابق اتحاديه دموكراتيك دانشجويان كرد صادر شد. اين حكم كه از سوي قاضي طياري رييس شعبه اول دادگاه انقلاب اسلامي سنندج صادر شده ،اين فعال سابق دانشجويي را به دو سال حبس تعزيري كه به مدت 5سال تعليق شده ،محكوم نموده است.

دلير اسكندري سال گذشته در جريان حضور تعدادي از فعالان مدني در منزل حبيب ا.. لطيفي بازداشت كه مدتي را در بازداشتگاه بود و با قرار وثيقه هشتاد ميليون توماني آزاد شد

     پست الکترونیک: prmmkkurd@gmail.com