بیانیه سلیمان چوکلی، دوچرخه سوار کورد در پشتیبانی از کبودوند خبر
26/06/2011 Larger FontFont SizeSmaller Font ارسال خبر به دنباله ارسال خبر به بالاترین ارسال خبر به توییتر ارسال خبر به فیسبوک Bookmark and Share ارسال خبر به دوستان چاپ خبربیانیه سلیمان چوکلی، دوچرخه سوار کورد در پشتیبانی از کبودوند


اعضای مجامع ملی و دولت‌های دمکراسی خواه 


اعضای دادگاههای بین‌المللی 


رؤسای دانشگاهها 


اساتید علوم اجتماعی، تاریخ، فلسفه، حقوق و الهیات 


رؤسای موسسات تحقیقات صلح و موسسات سیاست خارجی 


دریافت کنندگان جایزه ی صلح نوبل


اعضای فعال وسابق کمیته نوبل نروژ 


در بحبوحه ای از زمان که صلح ، دمکراسی و تکریم شان انسانی و حقوق بشر به مسئله ای نهادینه شده در جهان آزاد تبدیل شده است ؛در بخشی از خاورمیانه ،در ایران با تاریخ و فرهنگی متنوع و ریشه دار چنین مقولاتی به آرزوهایی دست نیافتنی تبدیل شده اند .فارغ از هر گونه اغراض سیاسی و تنها با تاسی به احکام شریعت و بهانه ی اجرای احکام الهی،در این سرزمین زنان سنگسار می گردند،کودکان زیر سن قانونی به اعدام محکوم می گردند،مخالفان سیاسی در دادگاههایی بدون دادرسی های قانونی و در حداقل زمان با اتهاماتی چون محاربه با خدا و تروریست به اشد مجازات محکوم می گردند،اتنیک های کورد،ترک،بلوچ،ترکمن و عرب این سرزمین از حقوق انسانی،فرهنگی و سیاسی خود بکلی محروم و شهروندان درجه دوم محسوب می گردند،اهل تسنن،بهاییان،یهودیان،طریقت های مذهبی از کمترین آزادی در اجتماعات و مراسمات خود بی بهره اند و این امر تا جایی پیش رفته است که از حق تحصیل نسبت به این گروههای متنوع خوددداری می نمایند.ساکنان ایران اکنون با گونه ی جدیدی از آپارتاید مواجه هستند که تعاریف قدیم از آپارتاید نمی تواند توضیح دهنده ی اجحاف و تبعیضی باشد که بر مردمان این سرزمین می رود.


برای پاسداری از شان و کرامت انسانی و نیز نهادینه شدن حقوق بشر در این سرزمین ستم زده، از سوی محمد صدیق کبودند در سال(سال تاسیس قید گردد) سازمان حقوق بشر کوردستان بدور از هرگونه اغراض سیاسی و بدون توجه به رنگ ،مذهب و نژاد تاسیس گردید تا انسان بنابه ذات انسانی اش از حقوقی در خور شان و کرامت انسان بهره مند گردد،تلاشهای بی ریای کبودوند توانست توجه جهانیان را به نقض گسترده ی حقوق بشر در ایران و کوردستان بخود جلب نماید ،از اینرو حکومت دینی که همواره از کمترین رواداری و تساهل نسبت به منتقدان و مخالفان خود برخوردار بوده است توان تحمل اقدامات کبودوند را نداشته و با تحمیل یازده سال زندان بر ای فعالیتهای شخصی که تنها به بهبود وضعیت انسانها می اندیشیده است مبادرت به سرکوب صدای حق طلبانه ی وی نموده و نیز پا را از این فراتر گذاشته و در تمامی این مدت با تحمیل فشارهای سنگین بر وی در زندان و خانواده ی وی،حقوق یک زندانی را نیز برای وی به رسمیت نشناخته است.


صلح دوستان جهان


بدون شک ایده ی صلح جهانی هیچگاه محقق نخواهد گردید مگر انروزی که تلاشهای همه ی ابنای بشر در راستای ممانعت از تضییع حقوق انسانها بکار گرفته شود،توجه شما به وضعیت محمد صدیق کبودوند فقط نمی تواند توجه به شخصیت یک انسان دربند محسوب گردد،هرگونه پشتیبانی نمادین شما ازکاندیداتوری کبودوند برای دریافت جایزه ی صلح نوبل ،پشتیبانی شما از دمکراسی خواهی ایرانیان و نجات جان دیگر فعالان مدنی است که اکنون در زندانهای حکومت دینی مرگ خود را به انتظار نشسته اند.هرگونه پشتیبانی شما از ساکنان ایران گام قاطعی در برداشتن اخرین دیوارهای ترک خورده ی استبداد در جهان و تسری و گسترش صلح در جهان خواهد بود

     پست الکترونیک: prmmkkurd@gmail.com