تجمع اعضاي تعاوني مسكن تعميركاران اتومبيل سنندج مقابل شوراي اين شهر خبر
10/07/2011 Larger FontFont SizeSmaller Font ارسال خبر به دنباله ارسال خبر به بالاترین ارسال خبر به توییتر ارسال خبر به فیسبوک Bookmark and Share ارسال خبر به دوستان چاپ خبر
در اعتراض به رای دادگاه
خبرگزاري ديده بان حقوق بشر كردستان:

اعضاي تعاوني مسكن تعميركاران اتومبيل سنندج در اعتراض به راي دادگاه سنندج مقابل شوراي اسلامي شهر سنندج تجمع كردند.

تجمع كنندگان  به سرويس خبرگزاري ديده بان حقوق بشر كردستان گفتند : از چند سال پيش با هزاران بدبختي و گرفتن وام و فروش اثاثيه و قرض گرفتن مبالغ هنگفتي را جهت خريد زمين به حساب بانكي مهدي تخت فيروزه ، عضو شوراي اسلامي شهر سنندج و رئيس وقت صنف تعميركاران سنندج واريز نموديم اما پس از گذشت 10سال تاكنون هيچ گونه زميني به ما تحويل داده نشده است و اساسا زمين هاي خريداره شده از طرف ايشان فاقد سند بوده و فروش آنها نيز كلاهبرداري و غيرقانوني بوده و اين اقدام خيانت در امانت محسوب مي شود.

تجمع كنندگان در ادامه با شعارهايي از محاكم قضايي استان كردستان خواستند تا نسبت به تظلم خواهي شان از اين عضو شوراي اسلامي سنندج و بازگرداندن مال آنها اقدام نمايند.

گفتني است تا كنون حكم هاي متفاوت و متناقضي در خصوص اين پرونده در محاكم قضايي كردستان براي مهدي تخت فيروزه صادر شده كه برخي بر تبرئه نامبرده و برخي احكام ديگر بر مجرميت وي اصرار دارند.

     پست الکترونیک: prmmkkurd@gmail.com