محكوميت دوباره براي يك فعال سياسي خبر
30/10/2011 Larger FontFont SizeSmaller Font ارسال خبر به دنباله ارسال خبر به بالاترین ارسال خبر به توییتر ارسال خبر به فیسبوک Bookmark and Share ارسال خبر به دوستان چاپ خبر


خبرگزاري ديده بان حقوق بشر كردستان:

محمد قوامي ، فعال سياسي از سوي شعبه دوم دادگاه انقلاب اسلامي سنندج به يك سال حبس كه به مدت 5سال تعليق مي باشد ، محكوم شد. وي پيش از اين در بهمن 1387 سه ماه را در بازداشت بسر برد كه با قرار وثيقه ي 50ميليون توماني از زندان آزاد شد و پس از آن به 28 ماه حبس تعزيري محكوم كه يك سال و نيم از اين حكم را در زندان سپري نمود .  قوامي كه چندي پيش از زندان پس از يكسال و نيم آزاد شده است يكسال باقي مانده را به مدت 5 سال تعليق از سوي شعبه 4 دادگاه تجديدنظر محكوم شده است.

     پست الکترونیک: prmmkkurd@gmail.com