جمع آوري هفته نامه ي نداي گروس از پيشخوان دكه ها خبر
04/11/2011 Larger FontFont SizeSmaller Font ارسال خبر به دنباله ارسال خبر به بالاترین ارسال خبر به توییتر ارسال خبر به فیسبوک Bookmark and Share ارسال خبر به دوستان چاپ خبر
خبرگزاري ديده بان حقوق بشر كردستان:

جديدترين شماره هفته نامه ي نداي گروس از پيشخوان دكه ها جمع آوري شد.

هفته نامه نداي گروس كه در دور جديد انتشار خود با رويكردي خبري-تحليلي در زمينه : سياسي ، اجتماعي ، فرهنگي منتشر مي شود با نگاهي انتقادي به مسايل بويژه مسايل كردستان توانسته تا حدودي چهره يي حرفه يي و مستقل از خود را به نمايش بگذارد. اين هفته نامه كه در دو شماره اخير انتقاداتي را متوجه نمايندگان استان كردستان در مجلس شوراي اسلامي كرده بود با شكايت عبدالجبار كرمي روبرو گشت كه در اين راستا چندين شكايت از اين نشريه توسط اين نماينده در دادگستري سنندج ارايه شده است . گفته مي شود جمع آوري اين نشريه توسط نيروهاي لباس شخصي دفتر عبدالجبار كرمي صورت گرفته است.

در تازه ترين شماره اين نشريه؛اين مطالب به چشم مي خورد: مطالبات قانوني كردها اجرايي شود ، تعطيل شدن نشريه ظلم در حق مردم است ، بارزاني با نقش ميانجي به تهران آمد و... .

عبدالقادر چهل اميراني مدير مسئول و صاحب امتياز ، محمود محمودي سردبير و اجلال قوامي ، هوشيار بابايي ،كمال اميني تحريريه اين نشريه مي باشند.


     پست الکترونیک: prmmkkurd@gmail.com