بي خبري از وضعيت باز داشت شدگان روز جهانی کارگر در سنندج خبر
06/05/2012 Larger FontFont SizeSmaller Font ارسال خبر به دنباله ارسال خبر به بالاترین ارسال خبر به توییتر ارسال خبر به فیسبوک Bookmark and Share ارسال خبر به دوستان چاپ خبر

خبرگزاری دیده بان حقوق بشر کردستان- از وضعیت بازداشت شدگان روز جهانی کارگر در سنندج هیچ خبری وجود ندارد. خانواده های این بازداشت شدگان گفتند : نزدیک به یک هفته از بازداشت فرزندانمان می گذرد اما هیچ خبری از آنها نداریم حتی تماس تلفنی نیز نداشتند و نگران آنهایم . زاهد بنفشی ، شیرکو کردی، حمید طالی مرادی ، فرزاد حسین پناهی و محمد لطیفی از بازداشت شدگان روز جهانی کارگر در سنندج می باشند .


     پست الکترونیک: prmmkkurd@gmail.com