سه سال حبس تعزیری برای فعال کارگری پدرام نصرالهی خبر
17/07/2012 Larger FontFont SizeSmaller Font ارسال خبر به دنباله ارسال خبر به بالاترین ارسال خبر به توییتر ارسال خبر به فیسبوک Bookmark and Share ارسال خبر به دوستان چاپ خبر

خبرگزاری دیدبان حقوق بشر کردستان


پدرام (نه به ز) نصرالهی فعال کارگری و عضو کمیته هماهنگی برای کمک به ایجاد تشکلهای کارگری به 3 سال حبس تعزیری محکوم شد.


روز دوشنبه  26/4/91 پدرام (نه­به­ز) نصرالهی به موجب کیفر خواست صادره از دادسرای عمومی و انقلاب شهرستان سنندج متهم به عضویت در کمیته هماهنگی برای کمک به ایجاد تشکلهای کارگری و تبلیغ علیه نظام از طریق همکاری با یکی از احزاب اپوزیسیون با استناد به مواد 499 و 500 قانون مجازات اسلامی از حیث فعالیت تبلیغی علیه نظام از طریق همکاری با یکی از احزاب اپوزیسیون به یک سال حبس تعزیری و از حیث عضویت در کمیته هماهنگی برای کمک به ایجاد تشکلهای کارگری به تحمل دو سال حبس تعزیری محکوم و اعلام کرد.


نامبرده این اتهام را در بازجوییها و نیز در آخرین دفاعیات خود در دادگاه قویا رد کرده بود

سه شنبه 27  تیرماه 91

     پست الکترونیک: prmmkkurd@gmail.com