روحانی کرد آزاد شد خبر
23/02/2010 Larger FontFont SizeSmaller Font ارسال خبر به دنباله ارسال خبر به بالاترین ارسال خبر به توییتر ارسال خبر به فیسبوک Bookmark and Share ارسال خبر به دوستان چاپ خبرقروه:هاشم نوری امام جماعت اهل سنت روستای یلغوزآغاج قروه پس از یک ماه زندان آزاد شد


خبرگزاری دیدبان حقوق بشر کردستان: هاشم نوری به اتهام تحریک احساسات مذهبی و قومی بازداشت شده بود نوری با قرار وثیقه 80 میلیون تومانی به صورت موقت تا زمان دادگاهی آزاد شده است .مردم قروه در جریان آزادی استقبال بی نظیری از وی نمودند .یادآور میشود وی ماه گذشته توسط  نیروهای  امنیتی بازداشت شده و پس از بازرسی منزل و وسایل شخصی و کتابخانه این روحانی، چند جلد کتاب، برخی دست نوشته های وی را با خود بردند.


      پست الکترونیک: prmmkkurd@gmail.com