دانشجوی کرد دادگاهی می شود خبر
23/02/2010 Larger FontFont SizeSmaller Font ارسال خبر به دنباله ارسال خبر به بالاترین ارسال خبر به توییتر ارسال خبر به فیسبوک Bookmark and Share ارسال خبر به دوستان چاپ خبر

خبرگزاری دیدبان حقوق بشر کردستان


قروه:سهراب کریمی دانشجوی کارشناسی ارشد علوم سیاسی دانشگاه تهران 4 شنبه به اتهاتم تبلیغ علیه نظام و اقدام علیه امنیت ملی و ارتباط با احزاب مخالف نظام در تهران دادگاهی می شود.


خبرگزاری دیدبان حقوق بشر کردستان:  این فعال دانشجو به صورت تلفنی احضار شده و واز اینکه در کدام شعبه دادگاه انقلاب  محاکمه می شود به وی چیزی گفته نشده است سهراب کریمی عضو سازمان حقوق بشر کردستان و همکار نشریه کردی فارسی دانشجویی در 16 آذر سال گذشته مدت 75 روز را درسلول انفرادی بود که با قرار وثیقه 150 میلیون تومانی آزاد گردیده است .


     پست الکترونیک: prmmkkurd@gmail.com