اعتصاب غذای دهها پناه جوی بازداشتی در ترکیه خبر
22/10/2015 Larger FontFont SizeSmaller Font ارسال خبر به دنباله ارسال خبر به بالاترین ارسال خبر به توییتر ارسال خبر به فیسبوک Bookmark and Share ارسال خبر به دوستان چاپ خبر

اعتصاب غذای دهها پناه جوی بازداشتی در ترکیه


 دهها پناه جوی کرد ، سوری، عراقی، وافغانی که از حدود بیست روز پیش در ترکیه بازداشت وهم کنون در یک پادگان نظامی به سر می برند از پنج روز پیش دست به اعتصاب غذای خشک زداند در میان این پناه جویان زن وکودک نیز دیده میشود بسیاری از این پناه جویان بازداشتی از وضعیت بسیار نامساعد خود وکودکان وزنان خبر دادند، آنان از نهادهای حقوقی بشری درخواست کرده اند که به کمک آنان بشتابند.


پنجشنبه ۳۰ مهر ۱۳۹۴ - ۲۲ اکتبر ۲۰۱۵


http://hro-kurd.net/article.aspx?fld=fa/Scout&id=516     پست الکترونیک: prmmkkurd@gmail.com