سهراب کریمی دادگاهی شد خبر
23/02/2010 Larger FontFont SizeSmaller Font ارسال خبر به دنباله ارسال خبر به بالاترین ارسال خبر به توییتر ارسال خبر به فیسبوک Bookmark and Share ارسال خبر به دوستان چاپ خبر
خبرگزاری دیدبان حقوق بشر کردستان

تهران:سهراب کریمی دانشجوی دانشگاه تهران به اتهام عضویت در احزاب مخالف دولت جمهوری اسلامی و تبلیغ علیه نظام و تحریک دانشجویان در شعبه 3 بازپرسی دادگاه انقلاب اسلامی تهران دادگاهی شد


خبرگزاری دیدبان حقوق بشر کردستان:کریمی در این جلسه با رد اتهامات خود کلیه فعالیتهایش درراستای فعالیت های دانشجوی دانست و بر قانونی بودن آنها تاکید کرد سهراب کریمی عضو سازمان حقوق بشر کردستان درسال گذشته 75 روز را در سلول انفرادی بود که با قرار وثیقه 150 میلیون تومان آزاد شد وی همکار بسیاری از نشریات دانشجویی کردی و فارسی میباشد


سزار کشاورز وکالت این فعال دانشجو را بر عهده گرفته است .


چهارشنبه 4دی ماه 1387


     پست الکترونیک: prmmkkurd@gmail.com